Till innehållet

”Hej, hur kan jag hjälpa dig?” är Österbottens välfärdsområdes serviceattityd som präglar alla nivåer inom verksamheten.

Mission

Vi arbetar verkningsfullt tillsammans med människorna i vårt område för att erbjuda trygghet, funktionsförmåga och välmående på två språk.

Värderingar

  1. Vi agerar jämlikt och jämställt
  2. Vi arbeter från människa till människa
  3. Vi ser framåt ansvarsfullt

Vision

Vår befolkning är den mest välmående och har den bästa funktionsförmågan i Finland.

Mål

  1. Hos oss jobbar de bästa välfärdsanställda i Finland
  2. Vår säkerhet och kvalitet är av toppklass i Norden
  3. Vi använder våra resurser verkningsfullt