Till innehållet

”Hej, hur kan jag hjälpa dig?” är Österbottens välfärdsområdes serviceattityd som präglar alla nivåer inom verksamheten.

Mission

Vi arbetar verkningsfullt tillsammans med människorna i vårt område för att erbjuda trygghet, funktionsförmåga och välmående på två språk.

Värderingar

  1. Från människa till människa
  2. Framåtblickande och ansvarsfull
  3. Jämställdhet och jämlikhet

Vision

Vår befolkning är den mest välmående och har den bästa funktionsförmågan i Finland.

Mål

  1. Säkerhet och kvalitet av toppklass i Norden
  2. De bästa välfärdsanställda i Finland
  3. Resurserna används verkningsfullt