Till innehållet

Registraturen tar emot handlingar som kommer till välfärdsområdet. Handlingarna registreras och skickas vidare för behandling. Registraturen behandlar förvaltningshandlingar.

Välfärdsområdets registratur finns på Vasa centralsjukhus område, i X-huset på första våningen och är öppen vardagar kl. 9-14.  

Postadress:
Österbottens Välfärdsområde
Registratur, XA1
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa

E-postadress: registrator@ovph.fi

Socialvårdens registratur

Postadress:
Österbottens välfärdsområde
Socialvårdens registratur
PB 1
65131 Vasa

Besöksadress:
XA1, Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa

E-postadress: socialvard.registratur@ovph.fi