Till innehållet

Registraturen tar emot handlingar som kommer till samkommunen. Handlingarna registreras och skickas vidare för behandling. Registraturen behandlar även samkommunens utgående handlingar.

Samkommunens registratur finns i X-huset på 6:e våningen och är öppen vardagar kl. 9-14.  

Postadress:
Österbottens Välfärdsområde
Registratur, X-6
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa

E-postadress: registrator@ovph.fi

I ärenden som berör journalhandlingar kan du ta kontakt med patientarkivet.
E-postadress: patientjournalarkivet@ovph.fi
På grund av datasekretessbestämmelser handlägger vi inga elektroniska meddelanden som innehåller personuppgifter.