Till innehållet

OBS!

Våra registraturer behandlar inte remisser, svarar inte på frågor beträffande vård eller tidsbokningar.

Vänligen välj rätt servicenummer för ditt ärende via följande länk: Servicenummer

Förvaltningens registratur

Tar emot officiella handlingar adresserade till registraturen: förvaltningshandlingar såsom omprövningsbegäran, utlåtandebegäran, anmärkningar.

Postadress:
Österbottens Välfärdsområde
Registratur, XA1
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa

E-postadress: registrator@ovph.fi

Socialvårdens registratur

Socialvårdens registratur tar emot handlingar som rör socialvård.

Postadress:
Österbottens välfärdsområde
Socialvårdens registratur
PB 1
65131 Vasa

E-postadress: socialvard.registratur@ovph.fi

Besöksadress för båda registraturerna:
XA1, Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa
Öppet vardagar kl. 9-14