Till innehållet

Arkivets uppgift är att bevara kundhandlingar och patientjournaler och se till att de finns tillgängliga så effektivt och smidigt som möjligt i kund/patientrelationen, forskning och behandling samt främja kontinuiteten i behandling och service.

Arkivet tar emot informationsbegäran som kommer till välfärdsområdet.

Kunden har rätt att se och kontrollera sina personuppgifter och att få dem skriftligt och kostnadsfritt en gång per år på begäran. Kund- och patienthandlingsinformation är konfidentiell information som inte lämnas ut till utomstående.

Vasa centralsjukhusets arkiv

Postadress:

Österbottens välfärdsområde / Vasa centralsjukhus
Patientjournalarkivet
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa

Telefonnummer: 06 213 1841
Faxnummer: 06 213 1848

Öppet: kundtjänst per telefon på vardagar kl. 8.00-15.30 (ingen kundbetjäningspunkt)

E-post: patientjournalarkivet@ovph.fi
Begäran om information som innehåller personlig information ombeds skickas med skyddad e-post vid behov.
Ett skyddat e-post med bilagor kan skickas via turvaposti.fi tjänsten.

De nödvändiga blanketten finns här

Arkiven för Vasa hälsovårdscentral och socialvård

Postadress:

Österbottens välfärdsområde / Arkiven för Vasa hälsovårdscentral och socialvård
Dammbrunnsvägen 4, 1. våning
65100 Vasa

Telefonnummer:
Anne Korpi 040 183 2211
Hannaliina Uitto 040 486 9508
Susanne Hauta-aho 040 568 3895

Öppet: kundtjänst per telefon på vardagar kl. 8.00-15.30 (ingen kundbetjäningspunkt)

De nödvändiga blanketten finns här