Till innehållet

Informationsbegäran

I princip har alla rätt att veta vilken information om hen som har lagrats i personregistret eller om registret inte behandlar information om hen. Rätt till insyn baseras på dataskyddsförordningen (EU:s allmänna dataskyddsförordning, 2016/679).

Informationsbegäran som innehåller personlig uppgifter kan inte skickas som en vanlig e-post på grund av dataskydd.

Hälsovårdens patientuppgifter

Rätten till granskning är personlig. Du kan begära din egen information genom att fylla i blanketten om granskning av registeruppgifter. Du kan också skicka en fritt formulerad begäran. Du kan även skicka din begäran via e-post vid behov. Vi kommer att svara på din begäran så snart som möjligt, men senast inom en månad.

Du kan se din egen patientuppgifter i Omakanta-tjänsten. Vasa centralsjukhus anslöt sig till Kanta-tjänsten i november 2015. Uppgifter som är äldre än detta kan endast erhållas på skriftlig begäran.

Om den personuppgiftsansvarige inte accepterar begäran om korrigering ska hen utfärda en skriftligt avslagsförklaring med skäl och anvisning för överklagande.

Granskning av patientregisteruppgifter (elektronisk blankett)

Informationsbegäran ska göras skriftligen och riktas till:

Österbottens välfärdsområde / Vasa centralsjukhus
Patientjournalarkivet / C.0
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa

Telefonnummer 06 213 1841, öppet på vardagar kl. 8.00-15.30 (ingen kundbetjäningspunkt)

E-postadress: patientjournalarkivet@ovph.fi

Du kan även skicka din begäran via e-post vid behov. Begäran om information som innehåller personlig information ombeds skickas med skyddad e-post. Ett skyddad e-post med bilagor kan skickas via turvaposti.fi tjänsten.

eller

Österbottens välfärdsområde
Arkiven för Vasa hälsovårdscentral och socialvård
Dammbrunnsvägen 4, 1. våning
65100 Vasa

Telefonnummer:

Anne Korpi 040 183 2211
Hannaliina Uitto 040 486 9508
Jonna Ylimäki 040 541 5941
Sini Salmela 040 544 7208

Öppet på vardagar kl. 8.00-15.45 (ingen kundbetjäningspunkt)

Socialvårdens klientuppgifter

Rätten till granskning är personlig. Du kan begära din egen klientinformation genom att fylla i blanketten om granskning av socialvårdens personuppgiftsregisterdata. Begäran är begränsad till en specifik tjänst, dokument och tidsperiod.

Den nationella Kanta-tjänsten har ett avsnitt: Uppgifter om socialservice. Under oktober 2024 kommer uppgifter om socialservice i Österbottens välfärdsområde stegvis att uppdateras i avsnittet.

Socialvårdens registratur

Postadress:
Österbottens välfärdsområde
Socialvårdens registratur
PB 1
65131 Vasa

Besöksadress:
XA1, Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa

E-postadress: socialvard.registratur@ovph.fi

Korrigera eller avlägsna av felaktiga uppgifter

Informationen i personregistret måste vara korrekt och i enlighet med registrets syfte.

Om du till exempel tror att patient/klientuppgifterna innehåller felaktig information eller information som är onödig i sammanhanget, kan du använda blankett för begäran om rättelse av felaktig uppgifter eller. Du kan också skicka en fritt formulerad begäran. Vi kommer att svara på din begäran så snart som möjligt, men senast inom en månad.

Om den personuppgiftsansvarige inte accepterar begäran om korrigering ska hon/han utfärda en skriftligt avslagsförklaring med skäl och anvisning för överklagande.

Begäran om rättelse av felaktig uppift (elektronisk blankett)

Österbottens välfärdsområde / Vasa centralsjukhus
Patientjournalarkivet / C.0
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa

Telefonnummer 06 213 1841, öppet på vardagar kl. 8.00-15.30 (ingen kundbetjäningspunkt)

Informationsbegäran ombeds skickas via skyddad e-post.

E-postadress: patientjournalarkivet@ovph.fi

eller

Österbottens välfärdsområde
Arkiven för Vasa hälsovårdscentral och socialvård
Dammbrunnsvägen 4, 1. våning
65100 Vasa

Telefonnummer:

Anne Korpi 040 183 2211
Hannaliina Uitto 040 486 9508
Jonna Ylimäki 040 541 5941
Sini Salmela 040 544 7208

Öppet på vardagar kl. 8.00-15.45 (ingen kundbetjäningspunkt)

Uppgifter om den avliden person

Uppgifter om den hälso- och sjukvård som en avliden person fått under sin livstid kan lämnas till den som behöver uppgifterna för att utreda eller tillgodose viktiga intressen eller rättigheter i den mån uppgifterna är nödvändiga för detta ändamål. I vissa fall kan de patient-/kunduppgifter som den avlidne fått under sin livstid lämnas ut i den mån det är absolut nödvändigt för användningsändamålet.

Grunden för utlämnande av uppgifter kan vara till exempel felbehandling, giltigheten av testamente eller annan liknande rättshandling eller en ärftlig sjukdom eller annan liknande egenskap.

Den som begär uppgifter är bunden av tystnadsplikt.

Begäran om uppgifter på avlidens person (elektronisk blankett)

Österbottens välfärdsområde / Vasa centralsjukhus
Patientjournalarkivet / C.0
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa

Telefonnummer 06 213 1841, öppet på vardagar kl. 8.00-15.30 (ingen kundbetjäningspunkt)

Informationsbegäran ombeds skickas via skyddad e-post.

E-postadress: patientjournalarkivet@ovph.fi

Rättsmedicinska obduktion

Information om de handlingar som gäller utredningen av den rättsmedicinska dödsorsaken lämnas av polisen.

Informationsbegäran som gäller logguppgifter

Logguppgifterna levereras i enlighet med lagen om elektronisk behandling av social- och hälsovårdens kunduppgifter (784/2021). Logguppgifterna lämnas över i två år. Det finns ingen rätt att få information som är äldre än detta utan motiverad anledning. Den skriftlig begäran riktas till dataskyddsansvarigen inom Österbottens välfärdsområdet. Dataskyddsansvarigen hanterar informationsbegäran om logguppgifter.

Begäran om granskning av logguppgifter (elektronisk blankett)

Informationsbegäran ska göras skriftligen och riktas till:

Österbottens välfärdsområde
Dataskyddsansvarig / C.0
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa

Telefonnummer 06 213 1840, E-post dataskyddsombud@ovph.fi

eller

Österbottens välfärdsområde
Dataskyddsansvarig
Dammbrunnsvägen 4, första våningen
65100
Vasa

Telefonnummer 040 183 2211, E-post dataskyddsombud@ovph.fi

Avgifter

Det är gratis att kontrollera din egen registerinformation, korrigera informationen och få tillgång till logginformation.

För andra förfrågningar om information följer vi de dokument och avgifter för informationstjänster som bekräftats av Österbottens välfärdsområde.

Rätt att göra klagomål

Du kan vid behov kontakta dataombudsmannen om den personuppgiftsansvarige inte svarar dig inom tidsfristen eller om den personuppgiftsansvarige vägrar att ge dig dina uppgifter (en vägran ska alltid grunda sig på lag) och om det enligt dig inte finns grunder för vägran.

Länk till dataombudsmannes byrå