Till innehållet

Till de större satsningarna just nu hör: 

  • E-passi – Har du drömt om att testa en ny motionsform eller har du ännu inte sett den senaste teaterpjäsen? Nu har du chansen, anställda får ett konto laddat med 170 euro att använda för motions- och kulturverksamhet. 
  • Friskvårdsverksamhet – ”TYKY” verksamhet som varje enhet besluter kring själv och som på olika sätt befrämjar och stöder personalens gemensamma välmående. 
  • Gratis kaffe och te – Hos oss dricker du gratis kaffe och te!
  • Företagshälsovård – Grundläggande företagshälsovård