Till innehållet

8000 berättelser

Vi har 8000 anställda och vi har alla kommit hit via våra egna stigar. Var och en av oss har sin egen berättelse, men tillsammans är vi Österbottens välfärdsområde. Hurdana krökar har stigarna innehållit? Vad är det som inspirerar dig inom ditt eget område och vad är det som får dig att trivas i ditt jobb?

Läs berättelser