Till innehållet

Påverkansorganen har möjlighet att påverka planering, beredning, genomförande och uppföljning inom olika verksamheter i välfärdsområdet i frågor som är betydelse för barnen, de unga, de äldre eller personer med funktionsnedsättning och med hänsyn till de tjänster dessa befolkningsgrupper behöver. Dessutom har de möjlighet att påverka utvecklingen av delaktighet och hörande i välfärdsområdet.

Kommunerna i Österbottens välfärdsområde har utnämnt representanter till dessa påverkansorgan. Lagen om välfärdsområden (611/2021 § 32) definierar att medlemmarna i dessa påverkansorgan väljes bland medlemmarna i motsvarande påverkansorgan i de kommuner som hör till välfärdsområdet. Påverkansorganen fungerar tvåspråkigt. Tjänsteinnehavare och föreningarnas representanter kan ingå som sakkunnigmedlemmar.

I Österbottens välfärdsområde finns tre påverkansorganen:

Kommun       Representant                        Reserv

Larsmo          Ulf Axell                                Agneta Sandvik

Laihela          Heikki Mäkinen                      Säde Salo-Somppi

Jakobstad     Antero Varila                         Ulla Grönvall-Streng

Kaskö             Aarno Lindholm                    Pirkko Mäenpää

Korsnäs         Vivan Vesterback                 Håkan Häggblom

Vasa               Irmeli Mandell                       Lisbeth Ingo

Korsholm      Leif Rönnskog                      Viveka Backlund

Kristinestad  Hans Ingvesgård                  Göran Forslund

Malax             Pär-Gustav Lindh                Lili-Ann Brolund

Nykarleby      Ralf Skåtar                           Armas Tiittanen

Pedersöre      Henrik Sandberg                 Gudrun Eklöv

Närpes           Anna-Greta Olsio-Tuisku    Roy Wilson

Vörå               Göran Westerlund                Tarja Finne

Sakkunniga:

Tony Pellfolk, verksamhetsområdesdirektör, Hem- och boendeservice

Pia Vähäkangas, sektordirektör för äldre personer

Henna Minkkinen, verksamhetsledare, Vasanejdens Minnesförening rf.

1. reserv: Markku Pulli, styrelseordförande, Österbottens föreningar rf.

Sekreterare: Annika Ikkala-Västi, regional servicechef

Kommun       Representant                        Reserv

Larsmo          Lina Käldström                      Curt Björkskog

Laihela           Ritva Lämpsä                         Tuula Mäkelä

Jakobstad      Seppo Kangas                        Laila Rantanen-Timonen

Kaskö             Ingrid Nykänen                      Meeri Sankala

Korsnäs         Janina Hannus                         Christina Mannfolk

Vasa               Oili Airaksinen-Rajala          Elisabeth Hästbacka

Korsholm      Ann-Christine Stenkull-Aura Karolina Virta

Kristinestad  Kurt Erlands                            Torolf Back

Malax             Bertil Stormblad                    Mia West

Nykarleby      Anna Caldén                          Maja Renvall-Höglund

Pedersöre      Camilla Roslund-Nordling    Seppo Soininen

Närpes           Marja Forsèn                           Patrik Gullström

Vörå               Ann-Britt Backull                  Kristine Paulin

Sakkunniga:

Annica Sundberg, verksamhetsområdesdirektör, Rehabilitering

Marjo Luomanen, organisationsplanerare, Muskelhandikappförbundet

1. reserv: Hanna Lahti, organisationexpert, Invalidförbundet

2. reserv: Christer Rönnlund, förbundsordförande, Psykosociala Förbund

Sekreterare: Johanna Skarper, regional servicechef

Kommun       Representant                        Reserv

Larsmo          Emma Haglund                    Maja Söderlund

Laihela           Jenni Peltokoski                    Mira Mahlamäki

Jakobstad      Elvira Nyrönen                     Mathilda Palmborg

Kaskö             Fanny Sillanpää                   Oskari Haapala

Korsnäs         Amanda Åkersten                 Jonathan Backholm

Vasa               Alina Östergård                    Ella Filppula

Korsholm      Nora Sandelin                       Gabriela Rönngård

Kristinestad  Jesse Pihlaja                          Niko Widberg

Malax             Cecilia Huhtala                    Tilde Strömsbäck

Nykarleby      Lucas Nystedt                       Emilia Haverinen

Pedersöre      Adrian Roslund                    Felix Mattsson

Närpes           Anton Åkerman                     Johan Naski

Vörå               Miranda Östman                  Antonia Widd

Sakkunniga: Pia-Maria Sjöström, sektordirektör för barn, unga och familjer

Sekreterare: Tiia Krooks, regional servicechef