Till innehållet

I sitt arbete möter personalen inom den prehospitala akutvårdstjänsten patienter som insjuknat eller skadats allvarligt. Även i icke-brådskande situationer gör personalen en bedömning av patientens hälsotillstånd och vårdbehov.

De vanligaste, brådskande uppdragen som sköts av den prehospitala akutvårdstjänsten är bl.a.:

  • andnöd
  • bröstsmärtor
  • hjärncirkulationsstörningar
  • trafikolyckor
  • fallolyckor

När ska man till sjukhuset?

De situationer som sköts av den prehospitala akutvårdstjänsten behöver inte alltid leda till att en patient blir transporterad till sjukhus. På basis av den bedömning och de undersökningar som utförs på plats av sjukvårdspersonalen väljer man den mest ändamålsenliga lösningen med tanke på patientens vårdbehov. Då ambulanspersonalen undersökt och eventuellt vårdat patienten och konsulterat en läkare kan det ibland hända att patienten kan stanna hemma, eller vid behov ta sig till akuten till exempel med en taxi.

Ambulanstransport behövs enbart om patientens tillstånd kräver ständig uppföljning eller läkemedelsbehandling eller om patienten annars akut måste tas till en vårdinrättning. Patienten transporteras till sjukhuset då ambulanspersonalen bedömt att sjukdomen eller skadan kräver fortsatt vård på sjukhus och att patienten inte kan ta sig till sjukhuset med till exempel en taxi.

Kontaktuppgifter till prehospital akutsjuksvård

Akutvårdschef Tom Smedlund tel. 044 323 1457 tom.smedlund@ovph.fi  

Ledande läkare Taneli Väyrynen tel. 06 213 5319 taneli.vayrynen@ovph.fi  

Överskötare Saija Seppelin tel. 06 213 4302 saija.seppelin@ovph.fi