Till innehållet
Jourhjälpen 116 117

Jourhjälpen är en rådgivnings- och handledningstjänst för hälsovården.

På Jourhjälpen får du hjälp av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, dvs. sjukskötarna på jourtjänsten i din egen region. De gör en bedömning av behovet av jourvård eller brådskande vård per telefon, dygnet runt enligt lokala anvisningar.

Obs! Jourhjälpen 116117 byter telefonnätsoperatör den 9.1.2024. Under ändringsarbetena kan det förekomma korta avbrott i telefontrafiken.  

I nödsituationer (hårda bröstsmärtor, andningssvårigheter, medvetslöshet, förlamningssymtom, plötsliga kramper) ska du ringa 112.

Jourhjälpen är en rådgivnings- och handledningstjänst för social- och hälsovården.

På Jourhjälpen får du hjälp av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, dvs. sjukskötarna på jourtjänsten i din egen region. De gör en bedömning av behovet av jourvård eller brådskande vård per telefon, dygnet runt enligt lokala anvisningar.

Jourhjälpen tillhandahåller även mer allmän rådgivning om och handledning för besvär som eventuellt kräver ett jourbesök. Genom att ringa Jourhjälpen får du hjälp av yrkesutbildade för dina besvär och information om ifall du måste uppsöka vård under jourtid.