Till innehållet

Om din egen ork och stödet av dina närstående inte räcker till är det viktigt att söka hjälp för att bearbeta krisen. På den här sidan hittar du länkar till både välfärdsområdets och tredje sektorns tjänster som ger hjälp med låg tröskel.

Alla personer du samtalar med i samband med tjänsterna på denna sida har tystnadsplikt. Du hittar även en del tjänster här som ger dig möjlighet att vara anonym när du tar kontakt.

Konkret stöd och hjälp av social- och hälsovården vid kriser

Social- och krisjour

Social- och krisjouren svarar på brådskande behov av socialvård alla tider på dygnet och alla dagar i veckan.

Psykiatriska jouren

Psykiatrins jourhavande sjukskötare är anträffbar på samjouren dygnet runt. Någon remiss behövs inte för besöket.

Stöd för barn och unga

En ung person ligger i säng och kollar sin mobiltelefon.

Elev- och studerandevård

Ungdomsstationer

Ungdomsstationen erbjuder samtalsstöd och rådgivning för ungdomar mellan 12 och 29 år. Besöken på ungdomsstationerna är frivilliga och kostar inget för dig.

Mieli kristelefon

Du kan vara anonym när du ringer till Mielis kristelefon.

Mannerheims Barnskyddsförbund – MLL

Telefon- och chattjänsten för barn och unga finns till för alla under 25 år. I telefonen och chatten pratar du med frivilliga vuxna. Du kan ta kontakt anonymt varje dag under året, med vilken fråga som helst.

Ärligt talat

Ärligt talat är en gratis stödchatt för dig som är finlandssvensk 13–29 år. Chatta anonymt med psykolog, sexualrådgivare eller handledare.

Sekasin chatten

Sekasin är en riksomfattande stödtjänst riktad till svenskspråkiga 12–29-åringar. Här kan du tala om vad som helst du grubblar på anonymt.

Chatt- och telefonkalender

Behöver du samtalsstöd? Här hittar du vem som håller öppet idag! Kalendern samlar alla nationella chatt- och telefontjänster på svenska i Finland för ungdomar och unga vuxna. Tjänsterna kan på olika sätt stödja och hjälpa dig i olika livssituationer eller kriser.

Psykporten

Här finns information om psykiskt välmående och hur man kan stärka det psykiska välmåendet. Psykporten har också information om psykisk ohälsa och svårigheter man kan stöta på i olika livssituationer.

Stöd för vuxna

En man sitten på sängen och tittar framåt.

Psykosociala center

De psykosociala centren erbjuder avgiftsfria tjänster och du kan uppsöka tjänsterna utan remiss. Du kan antingen uppsöka enheten under dess öppethållningstider eller genom att kontakta tidsbokningen eller via den elektroniska kontaktblanketten.

Företagshälsovården

Om du är i arbetslivet och har tillgång till företagshälsovårdstjänster kan du kontakta företagshälsovården också vid kriser.

SHVS

Studenternas hälsovårdsstiftelse ordnar studerandehälsovård för universitets- och yrkeshögskolestuderande som avlägger en grundexamen.

Ungdomsstationer

Ungdomsstationen erbjuder samtalsstöd och rådgivning för unga vuxna under 30 år. Besöken på ungdomsstationerna är frivilliga och kostar inget för dig.

Österbottens kriscenter 

Österbottens kriscenter erbjuder samtalsstöd vid krissituationer i vardagen samt att klara av svåra situationer i livet.

Mieli kristelefon

Du kan vara anonym när du ringer till Mielis kristelefon.

Kyrkans samtalstjänst

Kyrkans samtalstjänst och chat finns till för dig som behöver ett lyssnande öra. De som svarar har tystnadsplikt och du får vara anonym.

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren ger brottsoffer möjlighet att prata med en person som förstår vad det kan innebära att bli offer för ett brott. Du kan även ringa anonymt.

Psykporten

Här finns information om psykiskt välmående och hur man kan stärka det psykiska välmåendet. Psykporten har också information om psykisk ohälsa och svårigheter man kan stöta på i olika livssituationer.