Till innehållet

Skolhälsovårdens innehåll

I skolhälsovård ingår:

  • Uppföljning av elevens uppväxt och utveckling samt främjande av hälsa och välbefinnande
  • Stöd till föräldrarna i fostringsarbetet
  • Att känna igen behov av stöd och undersökning av eleven samt vid behov handledning till fortsatt undersökning och -vård
  • att främja och följa upp en hälsosam och trygg skolmiljö samt läroanstaltens välbefinnande
  • yrkesöverskridande elevvårdsarbete
  • munhälsovård
  • specialundersökningar som är nödvändiga för fastställande av elevens hälsotillstånd

Vid akuta ärenden som kräver läkarvård vänder du dig till din egen hälsostation. Tidsbokning till skolläkare sker via skolhälsovårdaren.

Hälsoundersökningar

I skolhälsovården ingår årliga hälsogranskningar, varav hälsogranskningarna på årskurs 1, 5 och 8 är omfattande. I hälsogranskningarna ingår alltid individuell hälsorådgivning.

Vi önskar att föräldrarna/vårdnadshavare deltar i de omfattande hälsogranskningarna på 1, 5 och 8 årskursen. Föräldrarna är även välkomna till andra granskningar.

I de omfattande hälsogranskningarna på 1, 5 och 8 årskursen bedömer skolhälsovårdaren och en läkare tillsammans elevens hälsa och välmående och även hela familjens välmående. I granskningen diskuterar vi med familjen kring olika teman samt kring lärarens bedömning av hur eleven klarar sig i skolan.

Under granskningen på 8 årskursen kontrolleras elevens hälsa även med tanke på fortsatta studier och val av yrke.

Blanketter för hälsogranskningarna

Läs mer

Du kan läsa mer om det nationella vaccinationsprogrammet via länken nedan.

Föra barnet på tal -metoden

I skolhälsovården för vi stegvis in metoden Föra barnet på tal. Tanken bakom metoden är att ge stöd åt barnet och dess familj för att klara av stora och små förändringar eller svårigheter som uppstår i vardagen, exempelvis i samband med ett barns skolgång, i mobbningssituationer, vid skolfrånvaro, vid förändringar i barnets eller föräldrarnas hälsotillstånd, eller vid flytt till en annan ort. Mycket i barns- och ungas liv kan påverka deras mående. Avsikten är att försöka se till så att svårigheterna inte blir för övermäktiga.  

Metoden består av diskussioner och vid behov även av det vi kallar rådslag. Under diskussionerna får man tillsammans med professionella prata om familjens- och barnets vardag. Rådslag ordnas om man i samband med diskussionerna upptäcker att familjen och barnet behöver mera stöd. Till sådana rådslag bjuds personer med från familjens eget nätverk och dessa kan tillsammans med familjen planera åtgärder som är till stöd i vardagen.

Läs mer om Föra barnet på tal metoden

Utvärdering av en minderårigs beslutsförmåga inom hälso- och sjukvården

Inom hälsovårdens tjänster ska man alltid utreda ett minderårigt barns och en minderårig ungdoms åsikt om sin vård när det är möjligt med avseende på hans eller hennes ålder och utvecklingsnivå.

Du kan läsa mer om ämnet här.

Ta kontakt

(se kontaktuppgifterna genom att klicka på egen kommun)

Telefonnummer

Centralskolan, Nedervetil skola och Terjärv skola, tel. 050 329 9473
Ådalens skola, tel. 050 362 9954

Postadress

Skolhälsovården Kronoby
Larsmo Välfärdsstation/Diana Hagman
Videvägen 2B
68570 Larsmo

Telefonnummer och -tid

Skol- och studerandetelefonrådgivning, telefontid vardagar kl. 8.00-9.00
tel. 06 786 1235

Postadress

Skolhälsovården Jakobstad/Pedersöre/Larsmo/Nykarleby
Larsmo Välfärdsstation/Diana Hagman
Videvägen 2B
68570 Larsmo

OBS! Från och med 1.1.2024 återgår 6-åringarna i Vörå kommun till barnrådgivningen.

Telefonnummer och -tider

Petterinmäen koulu, telefontid vardagar kl. 8.00-8.30
tel. 050 413 0171

Tegengrenskolan och Koskeby skola, telefontid vardagar kl. 8.00-8.30
tel. 044 727 1253

Centrumskolan och Rökiö skola, telefontid vardagar kl. 8.00-8.30
tel. 040 352 5285

Karvsor skola, Kimo skola och Maxmo Kyrkoby skola, mån, tor-fre kl. 8.00-8.30
tel. 044 727 7310

Adresser

Centrumskolan i Oravais
Skolhälsovården
Skolvägen 39
66800 Oravais

Karvsor skola
Skolhälsovården
Vöråvägen 1417
66710 Kaitsor

Kimo skola
Skolhälsovården
Kimovägen715
66810 Kimo

Koskeby skola
Skolhälsovården
Härmävägen 3
66600 Vörå

Maxmo kyrkoby skola
Skolhälsovården
Tottesund 364
66640 Maxmo

Petterinmäen koulu
Skolhälsovården
Kaurajärvivägen 1944
62395 Pettersbacka

Rökiö skola
SSkolhälsovården
Lotlaxvägen 7
66600 Vörå

Tegengrenskolan
Skolhälsovården
Härmävägen 3
66600 Vörå

Telefonnummer och -tider

Helsingby skola, telefontid mån–tor kl. 8.00–8.30
tel. 044 727 7917

Korsholms högstadium, telefontid vardagar kl. 11.00–11.30
tel. 06 218 4021

Kvevlax lärcenter, telefontid mån-ons kl. 8.00–8.30
tel. 050 518 1098

Mustasaaren Keskuskoulu åk 1-3, telefontid mån-tor kl. 11.00-11.30
tel. 044 424 9298

Mustasaaren Keskuskoulu åk 4-9, telefontid mån-tor kl. 11.00-11.30
tel. 044 424 9298

Norra Korsholms skola, telefontid mån–tor kl. 8.00-8.30
tel. 044 727 7907

Pilotti, telefontid vardagar kl. 11.00–11.30
tel. 06 218 4057

Replot-Björkö skola, telefontid mån–tis och tor–fre kl. 11.00–11.30
tel. 044 727 7310

Smedsby-Böle skola, telefontid vardagar kl. 11.00–11.30
tel. 044 727 7900

Solf skola, telefontid mån–tor kl. 8.00–8.30
tel. 044 727 7917

Touvilan koulu, telefontid mån–tor kl. 11.00–11.30
tel. 044 424 9298

Tölby-Vikby skola, telefontid mån–tor kl. 8.00–8.30
tel. 044 727 7917

Vallgrund skola, telefontid mån–tor kl. 8.00-8.30
tel. 044 727 7907

6-åringar

Finskspråkiga 6-åringar, telefontid mån–tor kl. 11.00–11.30
tel. 044 424 9298

Kvevlax lärcenter, 6-åringar, telefontid mån-ons kl. 8.00–8.30
tel. 050 518 1098

Norra Korsholms skola, 6-åringar, telefontid mån–tor kl. 8.00-8.30
tel. 044 727 7907

Replot-Vallgrund skola, 6-åringar, telefontid mån–tis och tor–fre kl. 11.00–11.30
tel. 044 727 7310

Smedsby-Böle skola, 6-åringar, telefontid mån–tor kl. 8.00-8.30
tel. 044 727 7907

Solf, Helsingby och Tölby-Vikby 6-åringar, telefontid vardagar kl. 8.00-12.00
tel. 06 327 7494 (Barnrådgivningen)

Adresser

Helsingby skola
Skolhälsovården
Pundarsvägen 52
65520 Helsingby

Korsholms högstadium
Skolhälsovården
Matildavägen 3
65610 Korsholm

Kvevlax lärcenter
Skolhälsovården
Funisbackvägen 8
66530 Kvevlax

Mustasaaren keskuskoulu
Skolhälsovården, åk 1-3/åk 4-9
Matildavägen 3
65610 Korsholm

Norra Korsholms skola
Skolhälsovården
Jungsundvägen 64
65630 Karperö

Replot-Björkö skola
Skolhälsovården
Kyrkovägen 94
65800 Replot

Smedsby-Böle skola
Skolhälsovården
Matildavägen 3
65610 Korsholm

Solf skola
Skolhälsovården
Idrottsgränden 3
65450 Solf

Tuovilan koulu
Skolhälsovården
Lundvägen 3
65520 Helsingby

Tölby-Vikby skola
Skolhälsovården
Tölby-Vikbyvägen 247
65460 Tölby

Vallgrund skola
Skolhälsovården
Söderuddsvägen 21
65920 Norra Vallgrund

Telefonnummer och adresser

Borgaregatans skola tel. 040 353 0179
Borgaregatan 13, 65230 Vasa
Mottagning: mån-fre

Gerby skola tel. 040 148 5873
Västerviksvägen 27, 65280 Vasa
Mottagning: mån–tis och fre

Haga skola tel. 040 674 0794
Gustav III:s stig 2, 65380 Vasa
Mottagning: tor-fre

Hietalahden koulu tel. 040 186 2890
Travgatan 9, 65100 Vasa
Mottagning: ons-fre

Huutoniemen koulu tel. 040 523 1507
Mannerheimvägen 41, 65320 Vasa
Mottagning: mån-ons och fre

Isolahden koulu tel. 040 829 1173
Bollgatan 17, 65230 Vasa
Mottagning: ons-fre

Keskuskoulu tel. 040 707 1183
Rådhusgatan 39-43, 65100 Vasa
Mottagning: mån-fre

Kristillinen koulu tel. 040 523 1507
Smedsbyvägen 4, 65100 Vasa
Mottagning: tor

Länsimetsän koulu tel. 040 673 9222
Västerskogsvägen 10, 65280 Vasa
Mottagning: mån-ons, fre

Merenkurkun koulu tel. 040 197 7502
Kyrkoesplanaden 33, 65100 Vasa
Mottagning: mån-fre

Merikaarron koulu tel. 050 339 6921
Merikartvägen 774, 66510 Vasa
Mottagning: ons

Nummen koulu tel. 040 186 2890
Jaktstigen 4, 65370 Vasa
Mottagning: mån-tis

Onkilahden yhtenäiskoulu åk 1-6 tel. 040 485 9855
Berggatan 7, 65100 Vaasa
Mottagning: mån-tis och tor-fre

Onkilahden yhtenäiskouluåk 7-9 tel. 040 591 8743
Berggatan 11, 65100 Vasa
Mottagning: mån-fre

Savilahden yhtenäiskoulu tel. 050 339 6921
Savilahdentie 1-5, 66500 Lillkyro
Mottagning: mån-tis och tor-fre

Steinerkoulu tel. 040 485 9855
Fiskaregatan 14, 65100 Vasa
Mottagning: ons

Sundom skola tel. 040 148 5873
Sundomvägen 13, 65410 Sundom
Mottagning: ons-tor

Suvilahden koulu tel. 040 161 4153
Teirgatan 2, 65350 Vasa
Mottagning: mån-tor

Tervajoen koulu p. 040 121 6632
Malamontie 2, 66440 Tervajoki
Mottagning: tor

Variskan yhtenäiskoulus åk 1-6 tel. 040 829 1173
Gamla Vasagatan 20, 65370 Vasa
Mottagning: ons-tor

Variskan yhtenäiskoulu åk 7-9 tel. 040 161 6336
Gamla Vasagatan 20, 65370 Vasa
Mottagning: mån-fre

Vasa övningsskola tel. 040 574 5333
Kyrkoesplanaden 11-13, 65100 Vasa
Mottagning: mån-fre

Vikinga skola tel. 040 674 0794
Idrottsgatan 10, 65200 Vasa
Mottagning: mån-ons

Elektroniska tjänster

Föräldrar kan boka en tid elektroniskt för barnets 1:a klass och 5:e klass omfattande hälsoundersökningar samt för 7: e klassens hälsoundersökning. Det går även att boka 30 minuters tider, till exempel för ett vaccinationsbesök. Förutom att boka tider kan föräldrar skicka meddelande via e-hälsotjänsten till hälsovårdaren rörande barnets hälsa, ändra eller avboka tider. Avbokning måste göras senast 1 dag före bokad tid.

Som förälder måste du först aktivera dina egna elektroniska tjänster, för att du skall kunna uträtta ärenden för ditt barn. Du behöver bank-ID eller ett mobilcertifikat för att logga in på tjänsten. Efter att du loggat in skall du först aktivera dina egna elektroniska tjänster under: Samtyckesblankett för e-hälsotjänster

Att representera ett barn:

Observera att du måste byta ditt barn till klient

• I högra hörnet på sidan väljer du ditt eget namn (på telefonen, en mänsklig figur i det övre högra hörnet på sidan), som öppnar en meny där du kan välja: Auktorisera dig via Suomi. fi-tjänst.

Kuvituskuva sähköisestä asioinnista.

• Välj det barn du vars ärende du sköter. Om du representerar ditt barn för första gången skall du också aktivera e-tjänsterna för barnets räkning under samtyckesblankett för e-tjänster. Genom att fylla i blanketten tillåter du online tjänster , SMS-tjänst och bokning av tider.

Efter att du har aktiverat e-hälsotjänsten kan du boka en tid för barnets hälsokontroll, eller så kan du skicka och läsa meddelanden från meddelandesektionen. Du kan även se tider som är reserverade för barnet och du kan ändra den tid du har bokat eller avboka.

Telefonnummer och adresser

Högstadieskolan och gymnasiet tel. 040 714 8910
Länsitie 62, 66400 Laihela
Mottagning: mån-fre

Hulmin koulu tel. 040 538 9316
Hulmintie 28, 66400 Laihela
Mottagning: ons, udda veckor

Isonkylän koulu tel. 040 538 9316
Isonkyläntie 20, 66450 Jakkula
Mottagning: tor

Kirkonkylän koulu tel. 040 538 9316
Rudontie 15, 66400 Laihela
Mottagning: mån-tis, på jämna veckor även onsdagar

Kylänpään koulu tel. 040 168 9136
Iippomäentie 2, 66460 Haapala
Mottagning: tis, udda veckor

Perälän koulu tel. 040 168 9136
Wiikintie 1, 66400 Laihela
Mottagning: mån och udda veckor även tis

Rauhalan koulu tel. 040 168 9136
Rauhalantie 4, 66400 Laihela
Mottagning: ons-tor

Elektroniska tjänster

Du kan göra ett avtal för uträttande av elektroniska tjänster, samt skicka meddelanden elektroniskt via länken här nere.

Telefonnummer och -tider

Bergö skola, telefontid vardagar kl. 12.00-12.30
tel. 050 321 4920
Mottagning onsdagar eller torsdagar. Datum meddelas via Wilma.

Finska skolan i Malax, telefontid vardagar kl. 12.00-12.30
tel. 050 592 3850
Mottagning 2-3 fredagar/termin, datum meddelas via Wilma.

Högstadiet i Petalax, telefontid ons-fre kl. 8.10-8.40
tel. 050 321 4920.
Mottagning med tisbeställning ons-fre (andra mottagningsdagar meddelas via Wilma). Mottagning utan tidsbeställning mån, ons och fre kl. 10.45-11.45. Undantag meddelas på Wilma.
Preventivmottagning för elever och studerande onsdag-fredag. Tid för detta bokas per telefon eller Wilma.

Korsnäs kyrkoby skola, telefontid mån-tia och tor-fre kl. 12.00-12.30
tel. 050 321 4920
Mottagning tisdagar eller enligt behov.

Molpe skola, telefontid vardagar kl. 8.00-8.30
tel. 050 327 3915
Mottagning första och tredje torsdagen i månaden. Skolan meddelas vid eventuella förändringar.

Petalax skola, telefontid vardagar kl. 10.00-14.00
tel. 040 503 5791.
Mottagning varannan torsdag. Datum meddelas via Wilma.

Taklax skola, telefontid mån-tis och tor-fre kl. 12.00-12.30
tel. 050 327 3915
Mottagning två torsdagar/månad. Skolan meddelas vilka dagar.

Yttermalax skola, telefontid vardagar kl. 8.00-8.30
tel. 050 327 3915
Vastaanotto maanantaisin sekä kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena kMottagning alla måndagar samt första och tredje onsdagen samt andra och fjärde torsdagen i månaden. Vid behov fredagar. Skolan meddelas vid eventuella förändringar.

Övermalax skola, telefontid vardagar kl. 8.00-8.30
tel. 050 327 3915
Mottagning alla tisdagar samt andra och fjärde onsdagen i månaden. Vid behov oftare. Skolan meddelas vid eventuella förändringar.

Adresser

Bergö skola
Skolhälsovården
Bredhällsvägen 61 C
66220 Bergö

Finska skolan i Malax
Skolhälsovården
Kvarngränd 8
66140 Övermalax

Högstadiet i Petalax
Skolhälsovården
Mamrevägen 9
66240 Petalax

Korsnäs kyrkoby skola
Skolhälsovården
Kyrkobyvägen 126
66200 Korsnäs

Molpe skola
Skolhälsovården
Sjövägen 49
66210 Molpe

Petalax skola
Skolhälsovården
Mamrevägen 9
66240 Petalax

Taklax skola
Skolhälsovården
Taklaxvägen 620
66280 Taklax

Yttermalax skola
Skolhälsovården
Malax kyrktået 5
66100 Malax

Övermalax skola
Skolhälsovården
Kvarngränd 8
66140 Övermalax

Telefonnummer och -tider

Närpes skolhälsovård, telefontid mån, ons och fre kl. 8.15-9.00
tel. 06 218 7644

Ringbud kan lämnas vardagar kl. 8.00-12.00. Du blir uppringd senast följande vardag.

Adress

Närpes skolhälsovård
Skolgränd 9E
64200 Närpes

Instruktioner

Skolhälsovårdarna är anträffbara vid Hälsohuset enligt tidsbeställning. Om du önskar boka tid till skolhälsovårdare kan du ringa eller besöka oss vid Hälsohuset. Wilmameddelande är också möjligt att skicka om ärendet inte är brådskande. Vi läser Wilma de dagar vi är i jobb.

Tid till skolläkare ges av hälsovårdare.

Mottagning vid skolorna

Västra Närpes skola, månadens II och IV tisdag
Närpes högstadium, vardagar
Mosebacke skola, torsdagar
Pjelax skola, månadens I och III tisdag
Pörtom skola, månadens II och IV torsdag
Stenbackens skola, måndagar
Yttermark skola, månadens I och III onsdag
Övermark skola, månadens I och III torsdag

Telefonnummer och -tid

Kaskö skolhälsovård, telefontid vardagar kl. 8.30–10.00
tel. 045 232 2200 (skolhälsovårdare Gerd Metsäranta)

Adress

Kaskö skolhälsovård
Kaskö hälsostation
Slussgatan 11
64260 Kaskö

Telefonnummer och mottagningstider

Härkmeri skola
tel. 040 198 3868
Mottagning var tredje fredag kl. 9.00-13.00.

Kantakaupungin koulu
tel. 040 705 2339
Mottagning måndagar och torsdagar kl. 9.00-13.00.

Kristiinaseudun koulu
tel. 040 5450337
Mottagning måndagar kl. 9.00-15.00 och fredagar kl. 9.00-13.00.

Kristinestads högstadieskola
tel. 040 5450337
Mottagning tisdagar kl. 9.00-15.00.

Kristinestads skola
tel. 040 705 2339
Mottagning onsdagar kl. 9.00-13.00.

Lappfjärds skola
tel. 040 198 3868
Mottagning onsdagar kl. 9.00-13.00.

Adresser

Härkmeri skola
Skolhälsovården
Henriksdalsvägen 9
64460 Härkmeri

Kantakaupungin koulu
Skolhälsovården
Repslagaregatan 16
64100 Kristinestad

Kristiinaseudun koulu
Skolhälsovården
Stationsgatan 4-6
64100 Kristinestad

Kristinestads högstadieskola
Skolhälsovården
Skolbrinken 4
64100 Kristinestad

Kristinestads skola
Skolhälsovården
Skolgatan 13
64100 Kristinestad

Lappfjärd skola
Skolhälsovården
Södra Lappfjärdsvägen 40
64300 Lappfjärd

Skolhälsovårdens avdelningsskötare

Diana Hagman, diana.hagman@ovph.fi
Kronoby, Larsmo, Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby

Maria Drifell, maria.drifell@ovph.fi
Vörå, Korsholm, Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö

Tuulia Saukko, tuulia.saukko@ovph.fi
Vasa, Laihela

Överskötare Susann Granlund, tel. 044 424 9105, susann.granlund@ovph.fi