Till innehållet

Elev- och studerandevårdens viktigaste uppgift är att ge stöd och handledning för din skolgång samt att främja din fysiska, psykiska och sociala hälsa och ditt välbefinnande.

Vi arbetar även för att alla elever och studerande skall trivas och känna sig trygga i skolan.

Hur kan vi hjälpa dig?

Tycker du att skolan är jobbig? Har du ont någonstans? Känner du dig orolig eller nere? Blir du mobbad eller känner dig ensam? Har du bekymmer hemma? Elevvårdsteamen finns här för dig och vi har alla tystnadsplikt.

Elev- och studerandevården är till för dig som går i grundskolan eller andra stadiet och vi samarbetar med dig, dina föräldrar, skolans personal och övriga inom social- och hälsovården. Hos oss jobbar hälsovårdare, läkare, kuratorer och skolpsykologer.

Vill du veta mer om hur du kan påverka ditt eget välmående? Vi rekommenderar följande länkar för pålitlig info och självhjälpsprogram:

Till föräldrarna

Har du som förälder frågor kring ditt barns utveckling och skolgång eller känner du oro för ditt barns hälsa och mående? Tveka inte att ta kontakt med elevvården.

Vill du veta mer om hur du kan påverka ditt och ditt barns eget välmående? Vi rekommenderar följande länkar för pålitlig info och självhjälpsprogram: