Till innehållet

Skolpsykologerna jobbar även individuellt med elever och studerande för att främja välmående och goda förutsättningar för inlärning.  Skolpsykologen arbetar alltid i nära samarbete med eleven, familjen och skolan.

I varje kommun finns en eller flera skolpsykologer. Om du är osäker vem som är skolpsykolog på just din skola kan du alltid fråga skolans personal. Här på sidan hittas kontaktuppgifter till alla välfärdsområdets skol- och studerandevårdspsykologer.

Vad kan skolpsykologen hjälpa till med?

Föräldrar kan kontakta skolpsykologen med frågor kring barnets utveckling, inlärning, relationer eller beteende.

Skolpsykologen:  

  • ger konsultation och handledning till föräldrar och lärare kring elevers behov av stöd
  • ger stöd för välbefinnandet och den psykiska hälsan genom samtalsstöd
  • utreder orsakerna till eventuella svårigheter med inlärning
  • är med och planerar stödåtgärder i skolan
  • arbetar för att alla skall trivas och känna sig trygga i skolan

Kontaktuppgifter

Annette Rokala, 0400 683132

Emilia Kronqvist, 040 1933585

Elin Käld, 040 6831101

fornamn.efternamn@ovph.fi

Linda Hellström, 040 5258764
(Vasa gymnasium, Vasa Övningsskolans gymnasium, Vamia –  svenskspråkiga studerande, Evangeliska folkhögskolan och Fria kristliga folkhögsskolan)

Iiris Ruotsalainen, 040 124 5551
(Vamia Hansa-kampus, Vaasan Lyseon lukio ja Luovi)

Emmie Marklund, 040 3591892
(Yrkesakademin, Optima ja Vamia Sampo-kampus)

fornamn.efternamn@ovph.fi

Mia Böling, 044 7271540

Leo Backman, 040 5314215

Cecilia Wester (handledare inom elevvården), 040 5950271

fornamn.efternamn@ovph.fi

Linda Kastus (handledare inom elevvården), 050 3006831

linda.kastus2@ovph.fi

Charlotta Elenius, 044 7258770

Erica Ivars, 040 6352724

Irene Nylund, 040 6753136

fornamn.efternamn@ovph.fi

Jenny Grönroos, 050 446 0047

Sofia Åbacka , 050 463 6009

fornamn.efternamn@ovph.fi

Josefina Öst, 044 7217458

fornamn.efternamn@ovph.fi

Sofia Storholm, 040 5657485

fornamn.efternamn@ovph.fi

Sandra Björklund, 050 3135458

fornamn.efternamn@ovph.fi

Tove Forsén, 040 1600709

Johanna Aspelin-Wikman (handledare inom elevvården), 040 1362 992

fornamn.efternamn@ovph.fi

Michelle Storm (handledare inom elevvården), 040 650 8155

fornamn.efternamn@ovph.fi

Tillgång till skolpsykologservice via köptjänst. Kontakta skolhälsovården. 

Ghita Bodman (handledare inom elevvården), 050 4436977

Elise Kallio, 040 1872497

fornamn.efternamn@ovph.fi