Till innehållet

Gråt är det naturliga sättet för en liten baby att uttrycka sig. Alla spädbarn gråter ibland trots att den tas bra omhand av föräldrarna. Föräldrarnas viktigaste uppgift är inte att få babyn att sluta gråta, utan att orka finnas till hands och försöka trösta barnet. Då känner sig barnet tryggt och älskat.

Ibland gråter babyn nämligen oberoende vad man försöker göra. Vanligtvis lugnar babyn ner sig då föräldern håller babyn tätt intill sig, helst i hudkontakt. Tätt intill, hud mot hud, hör babyn hjärtslagen, som är bekanta sedan tiden inne i mammas mage.

Om du matat babyn och blöjan är torr men gråten bara fortsätter, kan du hålla babyn tätt intill dig och tala lugnt till babyn eller sjunga för den. Ibland kan det vara bra att minimera alla sinnesintryck genom att dämpa belysningen och låta det vara tyst och stilla runt omkring babyn. Övertrötthet är en väldigt vanlig orsak till gråt hos en baby.

Gråten är babyns sätt att kommunicera. Genom gråt ger babyn uttryck för hunger, ensamhet, behov av närhet, frustration, trötthet, våt blöja, hetta, kyla, rädsla eller magknip. I början kan det vara svårt att förstå varför babyn gråter, men med tiden börjar föräldrarna vanligtvis känna igen olika typer av gråt.

Hur lugna ner en gråtande baby, finsk video:

Finskspråkig video med finsk text

Om du känner att det blir för svårt för dig att uthärda babyns skrik

Om du hamnar i en situation då du känner att det blir för svårt för dig att uthärda babyns skrik är det viktigt att du ger över babyn till en annan vuxen. Om du är ensam med babyn kan du försöka lugna ner dig t ex genom att andas djupt. Du kan också lägga ner babyn på ett säkert ställe och gå till ett annat rum eller ut på balkongen, för att lugna ner dig.

Gå tillbaka till barnet när du känner dig lugnare. Hur maktlös du än känner dig, ska du aldrig skaka din baby. Att skaka ett litet barn kan förorsaka skador på hjärnan.

Tillhörande tjänster