Till innehållet

Allting i familjen ändras då babyn föds. Detta är nödvändigt eftersom den lilla är fullständigt beroende av sina föräldrar en lång tid framöver. Babyn behöver föräldrarnas närvaro.  Babyns behov skall komma på första plats i familjen.

Det är viktigt att föräldrarna ordnar tid att bekanta sig med babyn istället för att ha fullspäckat program. Genom att umgås med babyn lär man känna den. Hur bra en förälder känner sitt barn, är helt i proportion med hur mycket tid föräldern spenderar med sitt barn.

Redan under graviditeten blir babyn medveten om sin omgivning. Som nyfödd känner babyn igen den egna mammans mjölkdoft och röst. Redan som nyfödd är babyn intresserad av ansikten och av att få kontakt med andra människor.

Det är naturligt för babyn att fästa sig vid sina föräldrar och likaså väcker babyn föräldrarnas behov av att sköta om sitt barn. En positiv växelverkan med en annan människa är viktig för att babyns hjärna skall utvecklas normalt.

Då saker och ting händer rutinmässigt i samma ordning, lär babyn sig att förutse vad som skall hända. En några månader gammal baby kan redan förvänta sig vissa reaktioner av sina föräldrar.

Babyn lär sig att den får mat då den visar att den är hungrig. Den får närhet och tröst då den är missnöjd. Då den visar trötthetstecken ordnar föräldrarna möjlighet att vila. Babyn lär sig att det är accepterat att ge uttryck för sina känslor och behov.

Babyn återspeglar sitt eget värde i föräldrarnas blick och beröring. Nöjdhet, lycka, stolthet i föräldrarnas blick, får babyn att känna sig bra. Fysisk närhet, såsom pussar, kramar, beröring får babyn att känna att kroppen duger. Så här börjar babyn få en bild av sig själv, jag är bra!

Babyn prövar också sina föräldrar. Ett litet barn kan inte bearbeta sina egna negativa känslor och flyttar därför över känslorna via gråt och missnöje till föräldrarna. I dessa situationer kan föräldern även känna negativa känslor mot sitt barn. Det är viktigt att föräldern känner igen och bearbetar dessa känslor, och inte överför dem tillbaka till babyn eller avvisar babyn, utan sköter babyn och försöker lindra dess illabefinnande.

Ett lite större barn behöver också lämpligt med besvikelser, så att det lär sig klara av motgångar som kommer senare i livet. I ett tillräckligt bra föräldraskap kommer dessa besvikelser naturligt och föräldrarna hjälper barnet att stå ut med besvikelsen.

Källa: Jari Sinkkonens intervju

Tillhörande tjänster