Till innehållet

Förebyggande av olyckor

Under arbete. Färdigställs 2023. Förebyggande av olyckors mål är att förbättra människornas säkerhet och minska antalet olyckor. Räddningsverket medverkar aktivt med fokus på säkerhet i form av tillsyn, säkerhetsinformation, samarbete och genom att stödja och styra den egna beredskapen, så att säkerhetskulturen utvecklas och var och en tar sitt ansvar för säkerheten.