Till innehållet

Förebyggande av olyckor

Förebyggande av olyckors mål är att förbättra människornas säkerhet och minska antalet olyckor. Räddningsverket medverkar aktivt med fokus på säkerhet i form av tillsyn, säkerhetsinformation, samarbete och genom att stödja och styra den egna beredskapen, så att säkerhetskulturen utvecklas och var och en tar sitt ansvar för säkerheten.

På denna sida finns blanketter för olika anmälningar. För varje anmälan anges också en tidsgräns, inom vilken anmälan måste skickas in till räddningsverket.

Du kan läsa mer om brandutredningar på Räddningsväsendets webbsida.

Produktionsanläggningar, som hanterar eller lagrar stora mängder farliga ämnen, är skyldiga att upprätta tillsammans med …