Till innehållet

Säkerhetskommunikation

Målet för säkerhetskommunikationen är att människor och samfund på egen hand i sin egen miljö klarar av att förebygga bränder och andra olyckor i sin dagliga verksamhet. I första hand är det var och en själv som har ansvar för att sköta om egen säkerhet och säkerheten i närmiljön. Räddningsverket riktar upplysning och rådgivning (säkerhetskommunikation) på basis av riskbedömning och årsplanering. Säkerhetskommunikation görs även i form av egenkontroll och i samband med tillsyn.

Österbottens räddningsverk producerar avgiftsfri säkerhetsutbildning till målgrupper som räddningsverket bestämt. Målgrupper år 2024: I mån …

Förutom sedvanliga tillställningar deltar räddningsverket även i brandsäkerhetskampanjer och kampanjer i anslutning till säkerhetssamarbete. Sådana …