Till innehållet

Österbottens räddningsverk producerar avgiftsfri säkerhetsutbildning till målgrupper som räddningsverket bestämt. Målgrupper år 2024:

  • Förskolebarn
  • Årskus 4 i den grundläggande utbildningen
  • Årskus 8 i den grundläggande utbildningen
  • Studerande på andra stadiet
  • Aktörer som arbetar med specialgrupper och barn.
    Specialgrupper är bland annat invandrare, åldringar, personer med intellektuell funktionsnedsättning och rehabilitering av mental hälsa och missbrukare.

I mån av möjlighet erbjuds även utbildning för allmännyttiga föreningar och sammanslutningar och husbolag.

Om ditt ärende berör utbildning för andra målgrupper än de som nämndes ovan kan du sända ett meddelande till adressen pohjanmaanpelastuslaitos(at)ovph.fi.