Till innehållet

Förutom sedvanliga tillställningar deltar räddningsverket även i brandsäkerhetskampanjer och kampanjer i anslutning till säkerhetssamarbete. Sådana är bland annat 112-dagen, En dag på brandstationen och NouHätä! -kampanjer. Vid dessa stora tillställningar eftersträvar vi att göra människor mer säkerhetsmedvetna.

Säkerhetskommunikationssakkunnig

Tanja Nyqvist

tanja.nyqvist(at)ovph.fi

040 837 3680