Till innehållet

Tillsyn

Vad är självbedömning av brandsäkerheten? Med självbedömning av brandsäkerheten avses den bedömning av brandsäkerheten som …

Enligt 27 § i räddningslagen ska räddningsverket på sitt område sörja för räddningsväsendets tillsynsuppgift. Enligt 78 § …

I lokaler där det bor personer med nedsatt funktions- eller rörelseförmåga måste man göra en …