Till innehållet

Anmälan ska göras till räddningsmyndigheten så tidigt som möjligt innan verksamheten/bränningen påbörjas.

Gå till E-tjänsten

Om myndigheterna i samband med att de i sin tjänsteförrättning upptäcker eller annars får kännedom om uppenbar brandrisk eller annan risk för olyckor i en byggnad, en bostad eller något annat objekt ska de oberoende av eventuella sekretessbestämmelser underrätta den lokala räddningsmyndigheten om saken. Anmälningsskyldigheten gäller också kommunen, andra offentliga samfund och deras anställda.

Med hjälp av anmälningsuppgifterna är det meningen att förebygga olyckor som kan orsakas av verksamheten hos en boende som hör till riskgruppen. Ifall du är osäker på om en anmälan borde göras i vissa situationer kan du fråga råd av den lokala räddningsmyndigheten utan att personifiera objektet.

Informationen styrs till behörig myndighet.

Gå till E-tjänsten

Anmälan ska göras till räddningsmyndigheten senast fem (5) dygn innan fyrverkeripjäserna används.

Gå till E-tjänsten

Anmälan ska göras till räddningsmyndigheten senast 14 dygn före evenemanget.

Gå till E-tjänsten

Anmälan ska göras till räddningsmyndigheten senast 14 dygn före evenemanget.

Gå till E-tjänsten

Anmälan ska göras till räddningsmyndigheten senast 14 dygn före inkvarteringen.

Gå till E-tjänsten

Anmälan om liten industriell hantering och lagring av farliga kemikalier skall göras till räddningsmyndigheten, som behandlar anmälan, gör ett beslut och inspekterar produktionsanläggningen.

Gå till E-tjänsten