Till innehållet

Handledning, rådgivning och samarbete

Den konstruktiva brandsäkerheten ger ramar åt den verksamhet som utövas i byggnaden. Dessa ramar påverkar säkerheten av byggnadens hela livslängd.