Till innehållet

Farliga kemikalier

Henrik Backman, Kemikalieinspektör, henrik.backman@ovph.fi tel. 040 662 6336

Fyrverkerier Användning av fyrverkerier under andra tidpunkter än nyår bör enligt kemikaliesäkerhetslagen (390/2005) 91§ och …

Industriell hantering av kemikalier Allmänt Industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier uppdelas enligt farliga …

Farligt ämne är ett ämne eller föremål som har egenskaper som kan skada människor, miljö eller egendom.