Till innehållet

Produktionsanläggningar, som hanterar eller lagrar stora mängder farliga ämnen, är skyldiga att upprätta tillsammans med räddningsmyndigheten, ett säkerhetsinformationsblad om objektet för boenden och näringsidkare i närområdet av objektet.

Säkerhetsinformationsbladet innehåller bland annat information om företaget, kemikalier som lagras vid objektet och strategi i händelse av en olycka. Denna data måste förnyas med 5 års mellanrum.

Verksamhetsutövaren ska upprätta en handling där verksamhetsprinciperna för förebyggande av storolyckor presenteras

Kemikaliefabrik eller -objekt, som har risk för stora olyckor, tas bland annat från följande bestämmelser:

• Statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (855/2012), 7 §

• Objekt som har skyldighet att göra säkerhetsutredning (så kallade SEVESO-objekt)

• Säkerhetsinformations krävande rangerbangårdar (rangerbangård, genom vilken det kommer stora mängder farliga varor)

• Säkerhetsinformations krävande hamnar (hamn, genom vilken det fraktas farliga varor på över 10 000 ton)