Till innehållet

Chattbotten kan svara på enstaka ord och enkla frågor men den förenar inte diskussionen vidare till personalen. Istället hänvisar den vidare till rätt information om våra tjänster på hemsidorna. Chattbotten kan också hänvisa till andra digitala tjänster såsom, Omaolo, om man vill göra en symtombedömning, därifrån vägleds kunden till hälsovårdspersonal enligt behov.

Innehållet i chattbotten baserar sig på kundernas frågor. Chattbottens utvecklare ser alla frågor som kunderna ställer den och därav kan innehållet skapas efter kundernas behov. För att utvecklas behöver chattbotten alltså interaktion med kunderna och kan lära sig nya saker när den används flitigt.

Tjänsten finns tillgänglig på både svenska och finska.

Du hittar chattbotten på Välfärdsområdets hemsidas första sida i högra nedre hörnet.

Respons om chattbotten kan ges via responsblankett som hittas i chattbotten.

I brådskande situationer bör du ta kontakt med jourhjälpen 116 117 eller nödnumret 112.

Chattbotten är ingen medicinsk apparat.