Till innehållet
Allmänt

Framtidswebinarium för organisationer, föreningar och frivilliga

Hur ser Österbottens framtid ut ur föreningars, organisationers och frivilligas synvinkel? Hurdan är framtiden för föreningar, organisationer och frivilligarbete i Österbotten?

Hösten 2024 ordnas workshoppar på tre olika orter: Vörå kommun, Kristinestad och Vasa. Workshopparna arrangeras i samarbete med Österbottens Föreningar rf., Österbottens förbund, Aktion Österbotten, projektet Organisationernas sote-förändringstöd, Leader Yhyres rf. och Österbottens välfärdsområde. Resultaten används i Österbottens förbunds strategiarbete samt i utvecklingen av organisations- och frivilligverksamheten och i utvecklingen av Österbottens välfärdsområdets organisations- och partnerskapssamarbete. Kaffe serveras under workshopparna.

Alla organisationer, föreningar och frivilliga som är verksamma i Österbotten är välkomna att delta i framtidsarbetet.

På webbinariet Organisationernas framtid den 29 augusti kl. 14-15.30 i Teams, som ordnas före workshopparna, ges en introduktion till ämnet.

Läs mer och anmäl dig: https://www.obotnia.fi/fi/yhteistyo-ja-edunvalvonta/osallisuus/tulevaisuustyo-ja-osallisuus