Till innehållet
Allmänt

Riskgrupper erbjuds vaccin mot fågelinfluensa

Österbottens välfärdsområde erbjuder vaccin mot fågelinfluensa avgiftsfritt till personer som fyllt 18 år och löper förhöjd risk att smittas, till exempel på grund av sitt arbete. Det vanliga säsongsinfluensavaccinet ges i höst.

Uppdaterad 4.7.2024

Vad kan vaccinet förebygga?

Syftet med vaccinet är att skydda personer som riskerar att exponeras för fågelinfluensaviruset från allvarliga varianter av sjukdomen. Vaccinet hjälper också till att hindra viruset från att muteras så att det blir ett virus som smittar från människa till människa. Om viruset börjar smitta från människa till människa finns det en risk för att det uppstår en epidemi och sedan även en pandemi.

Vaccinets effekt och säkerhet

Vaccinet som används är Zoonotic Influenza Vaccine Seqirus och fick försäljningstillstånd i EU i april 2024. Vaccinet har framställts genom att modifiera tidigare vaccin mot fågelinfluensa så att det bättre ska motsvara den viruslinje som förekom i Europa år 2023.

Vaccinationsserien består av två doser som ges med minst tre veckors mellanrum. Bedömningen av hur effektivt och säkert vaccinet är grundar sig i djurtester samt undersökningar som gjorts med det liknande H5N1-vaccinet på djur och människor. Undersökningarna har visat att vaccinet ger ett gott skydd mot fågelinfluensavirus. Vaccinet innehåller inga levande sjukdomsalstrare. Vaccination av gravida kan övervägas från fall till fall.

De vanligaste biverkningarna är lokala symtom vid injektionsstället samt övergående allmänsymtom, såsom muskelvärk, huvudvärk och trötthet. Inga allvarliga biverkningar har konstaterats i undersökningarna. 

Vem rekommenderas att ta vaccinet?

Vaccin mot fågelinfluensa rekommenderas för följande riskgrupper: 

  • Personer som kommer i kontakt med pälsdjur på pälsfarmer.
  • Personer som arbetar med fjäderfä och kommer i kontakt med fjäderfä (dock inte anställda på slakterier).
  • Personer som deltar i hanteringen och bortskaffandet av sjuka och döda fåglar eller djur samt personer som deltar i rengöringen av utrymmen, till exempel personer som arbetar på anläggningar som hanterar animaliska biprodukter.
  • Personer som ringmärker fåglar.
  • Personer som arbetar på fågelskyddshem som behandlar vilda fåglar.
  • Personal på hemdjurgårdar och fågelgårdar.
  • Tjänsteveterinärer.
  • Laboratorieanställda som hanterar fågelinfluensaviruset eller prover som kan innehålla viruset.

Läs mer om fågelinfluensavaccin den på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Tidsbokning och vaccinationsmottagningar

Nykarleby, Jakobstad, Pedersöre, Larsmo och Kronoby

Tidsbokning: måndag, onsdag och fredag kl. 8–12, telefonnummer 06 781 0330.

Vaccinationsmottagning: Mathesiusgatan 9, 66900 Nykarleby

Korsholm, Vörå och Oravais

Tidsbokning: 8.7–21.7.2024 måndag–fredag kl. 8–14 telefonnummer 06 218 9000.

Vaccinationsmottagning: Korsholms hälsovårdscentral, Gamla Karperövägen 17 B, 65610 Korsholm

Vasa, Laihela och Lillkyro

Tidsbokning: 8.7–21.7.2024 måndag–fredag kl. 8–14 telefonnummer 06 218 9000. Vaccinationsmottagning: Sandviksgatan 2–4, H-huset, 1 våningen, 65100 Vasa

Malax, Korsnäs och Närpes

Tidsbokning: 8.7–21.7.2024 måndag–fredag kl. 8–14 telefonnummer 06 218 9000.

Vaccinationsmottagning: Malax-Korsnäs hälsovårdscentral, Stampvägen 2, 66100 Malax

Kristinestad och Kaskö

Tidsbokning: måndag–fredag kl. 8.30–9.30, telefonnummer 06 218 6012.

Vaccinationsmottagning: Kristinestads rådgivning, Familjecentret, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad