Till innehållet

Ätstörningar

Ätstörningar är problem med hur en person äter eller försöker kontrollera sin vikt, sin kropp eller sitt ätande, som allvarligt försämrar både den fysiska och den psykiska hälsan samt hur personen fungerar socialt. På våra sidor kan du läsa mer om ätstörningar och om de tjänster vi kan erbjuda.

Ätstörningar är problem med hur en person äter eller försöker kontrollera sin vikt, sin kropp eller sitt ätande, som allvarligt försämrar både den fysiska och den psykiska hälsan samt hur personen fungerar socialt.

För ätstörningsvården i Österbottens välfärdsområde ansvarar Fredrikakliniken i Jakobstad och ätstörningsteamet vid psykiatriska polikliniken i Vasa.

För välfungerande ätstörningsvård är samarbetet till familjen och andra närstående viktigt. Utgångspunkten är att de närstående är en värdefull resurs för tillfrisknande, inte en orsak till sjukdomen.

Ätstörningar är problem med hur en person äter eller försöker kontrollera sin vikt, sin kropp eller sitt ätande, som allvarligt försämrar både den fysiska och den psykiska hälsan samt hur personen fungerar socialt.