Till innehållet

Ätstörningar är allvarliga psykiska störningar som kan bli både långvariga och livshotande. I de flesta fall rekommenderas att man söker professionell hjälp om man insjuknat i en ätstörning. Beträffande barn- och unga ska man alltid göra det.

För ätstörningsvården i Österbottens välfärdsområde ansvarar Fredrikakliniken i Jakobstad och ätstörningsteamet vid psykiatriska polikliniken i Vasa.

Hos vuxna kan man, i de fall där ätstörningen framförallt uttrycks i form av hetsätning eller om det främst är besvärliga tankar kring mat som påverkar livet, själv påverka sin situation. Det finns flera så kallade egenvårdsprogram eller böcker som kan vara till nytta.

De flesta av egenvårdsprogrammen går ut på att man med hjälp av texter och övningar får hjälp med att bli mera medveten om sin egen situation, förstå sig själv bättre och genom förändrat beteende få nya erfarenheter.

Du kan hitta mycket information om ätstörningar samt olika egenvårdsinstruktioner på psykporten.fi