Till innehållet

Hur fungerar chattjänsten?

Chatten inleds alltid på klientens initiativ. Du hittar chattjänsten i anslutning till chatboten längst ner till höger på huvudsidan.

I början kommer chatten att fråga efter ditt namn och vad ditt ärende handlar om i huvuddrag. OBS! Ange inte känsliga uppgifter i chatten förrän du har identifierat dig i tjänsten på begäran av en yrkesperson. Skriv aldrig din personbeteckning i chattkonversationen. Identifieringen sker med nätbankskoder eller mobilcertifikat via Suomi.fi-identifieringstjänsten. Du kan inte uträtta ärenden för en annan person i tjänsten

Ditt svar kommer att riktas till vår personal för behandling. I svarsmeddelandet får du allmän vägledning och råd. Om du behöver mer personlig vägledning skickar vår yrkesperson en begäran om identifiering till dig. Identifieringen sker med nätbankskoder eller mobilcertifikat (identifiering via suomi.fi). Se till att du har de nätbankskoder eller mobilcertifikat som krävs för identifiering.

Efter identifieringen kan du också skicka bilagor till vår medarbetare. Vid behov kan chattkonversationen ändras till en videoförbindelse, varvid situationen kan bedömas utifrån videobilden.

Om du använder tjänsten från en dator på en offentlig plats, kom ihåg att logga ut från tjänsten och rensa webbläsarens cacheminne och historik. Dessutom måste du stänga webbläsaren och ta bort eventuella bilagor som du har sparat på datorn.   

  1. Inloggningen till livechatten börjar med chatbot-ikonen på ingångssidan på Österbottens välfärdsområdes webbplats.
  2. Chatbot-ikonen öppnar en meny. Välj pratbubblan längst ned i menyn.
  3. Välj den tjänst som passar dig bäst
  4. Starta en diskussion genom att fylla i ditt namn och telefonnummer i kontaktinformationen. Fatta dig kort. Ange inte din personbeteckning ännu, stark autentisering krävs för att behandla personuppgifter. Du får en länk till stark autentisering av en yrkesperson under diskussionen. För stark autentisering behöver du nätbankskoder eller mobilcertifikat.
  5. Samtalet med yrkespersonen sker skriftligt, men om bedömningen av din situation kräver en videoförbindelse kan yrkespersonen be om tillstånd att inleda ett videosamtal. Då får du i chattrutan en ikon för att gå med i videosamtalet. Tryck då på den gröna kamerabilden så ansluter du till videosamtalet med yrkespersonen.
  6. Yrkespersonen beslutar om samtalet ska avslutas. I slutet av konversationen får du en länk till en kundnöjdhetsundersökning och en möjlighet att skicka chattkonversationen till dig själv via e-post.
  7. Om du använder tjänsten från en dator på en offentlig plats, kom ihåg att logga ut från tjänsten och rensa webbläsarens cacheminne och historik. Dessutom måste du stänga webbläsaren och ta bort eventuella bilagor som du har sparat på datorn.