Till innehållet

Österbottens välfärdsområdes digitala blanketter standardiseras. Fler elektroniska blanketter kommer att införas under 2024, varvid de kommer att uppdateras på den här sidan.

Blanketter för hälso- och sjukvårdstjänster

Vårdpersonalen kan begära att du fyller i en förhandsblankett innan ditt besök. Du använder Medborgarnas hälsovårdstjänst, som kräver stark autentisering för att logga in:

Blankett för förhandsuppgifter inom munhälsovården i Medborgarnas hälsovårdstjänst (tillgänglig för invånare i Vasa)

Blanketter för socialtjänst

Begravningsbidrag, ansökan

Kompletterande utkomststöd, ansökan

Ansökan om färdtjänst för gravt handikappade

Ansökan om handikappservice

Ansökan om stöd för närståendevård för personer under 65 år (handikappservice

Barnskyddsanmälan

Föregripande barnskyddsanmälan

Hemservice för barnfamiljer, ansökan

Ungdomsstationen Klaara, kontaktblankett (tillgänglig för invånare i Vasa, Korsholm, Laihela och Vörå)

Psykosociala centret, Mellersta regionen, kontaktblankett (tillgänglig för invånare i Vasa, Korsholm, Laihela och Vörå)

Övriga blanketter

Gör översättningsbegäran till svenska eller finska

Välj rätt blankett, fyll i den och skicka in det digitalt för handläggning. Vissa blanketter förutsätter stark autentisering, antingen med nätbankskoder eller mobilcertifikat.  Du kan skicka bilagor med vissa blanketter. Obligatoriska frågor är markerade med en asterisk.

För att skicka in blanketter krävs att du har godkänt dataskyddsbeskrivningen.  I dataskyddsbeskrivningen beskrivs hur välfärdsområdena använder och lagrar de personuppgifter som du har angett på blanketten.

Om du använder tjänsten från en dator på en offentlig plats, kom ihåg att logga ut från tjänsten och rensa webbläsarens cacheminne och historik. Dessutom måste du stänga webbläsaren och ta bort eventuella bilagor som du har sparat på datorn.   

Läs tjänstens dataskyddsbeskrivning