Till innehållet

Österbottens välfärdsområdes digitala blanketter standardiseras. Fler elektroniska blanketter kommer att införas under 2024, varvid de kommer att uppdateras på den här sidan.

Blanketter för hälso- och sjukvårdstjänster

Vårdpersonalen kan begära att du fyller i en förhandsblankett innan ditt besök. Du hittar förhandsblanketter genom att logga in i medborgarnas hälsovårdstjänst, där du väljer förhandsblanketter. Stark autentisering krävs vid inloggning.

I länken ovan hittar du följande förhandsblanketter (inom parentes anges de kommuner där blanketter används):

 • Munhälsovårdens förhandsblankett (Jakobstad, Pedersöre, Larsmo, Nykarleby, Kronoby)
 • Frågeformulär till 4-åringens föräldrar/vårdnadshavare (Jakobstad, Pedersöre, Larsmo, Nykarleby, Kronoby)
 • Förhandsuppgifter inför hälsoundersökning i ettan till elevens föräldrar (Jakobstad, Pedersöre, Larsmo, Nykarleby, Kronoby)
 • Förhandsuppgifter inför fysioterapins direktmottagning (Jakobstad, Nykarleby)
 • Blankett för uppföljning av blodtryck (Jakobstad, Pedersöre, Larsmo, Nykarleby)
 • Blankett för uppföljning av blodsocker (Jakobstad, Pedersöre, Larsmo, Nykarleby)
 • PEF-uppföljning 2 veckor (Jakobstad, Larsmo, Pedersöre)
 • PEF-uppföljning 1 vecka (Jakobstad, Larsmo, Pedersöre)
 • Astmatesti  ACT (Asthma Control Test) för vuxna i åldern 18-60+ (Jakobstad, Larsmo, Pedersöre)
 • Förhandsuppgifterna för mödravård (Jakobstad, Pedersöre, Larsmo, Nykarleby, Kronoby)

I länken ovan hittar du följande förhandsblanketter:

 • Munhälsovårdens förhandsblankett
 • Förhandsuppgifter inför hälsoundersökning i ettan till elevens föräldrar
 • Förhandsuppgifter inför fysioterapins direktmottagning
 • Blankett för uppföljning av blodtryck
 • Blankett för uppföljning av blodsocker
 • PEF-uppföljning 2 veckor
 • PEF-uppföljning 1 vecka
 • Astmatesti  ACT (Asthma Control Test) för vuxna i åldern 18-60+)

I länken ovan hittar du följande förhandsblanketter:

 • Blankett för uppföljning av blodtryck
 • Blankett för uppföljning av blodsocker
 • PEF-uppföljning 2 veckor
 • PEF-uppföljning 1 vecka
 • Astmatesti  ACT (Asthma Control Test) för vuxna i åldern 18-60+)

I länken ovan hittar du följande förhandsblanketter:

 • Blankett för förhandsuppgifter inom munhälsovården

Blanketter för socialtjänst

Begravningsbidrag, ansökan

Kompletterande utkomststöd, ansökan

Ansökan om färdtjänst för gravt handikappade

Ansökan om handikappservice

Ansökan om stöd för närståendevård för personer under 65 år (handikappservice

Barnskyddsanmälan

Föregripande barnskyddsanmälan

Hemservice för barnfamiljer, ansökan

Ungdomsstationen Klaara, kontaktblankett (tillgänglig för invånare i Vasa, Korsholm, Laihela och Vörå)

Psykosociala centret, Mellersta regionen, kontaktblankett (tillgänglig för invånare i Vasa, Korsholm, Laihela och Vörå)

Förebyggande familjearbete Peppi, kontaktblankett (Vasa)

Övriga blanketter

Gör översättningsbegäran till svenska eller finska

Granskning av patientregisteruppgifter

Begäran om rättelse av felaktig uppift

Begäran om uppgifter på avlidens person

Begäran om granskning av logguppgifter

Välj rätt blankett, fyll i den och skicka in det digitalt för handläggning. Vissa blanketter förutsätter stark autentisering, antingen med nätbankskoder eller mobilcertifikat.  Du kan skicka bilagor med vissa blanketter. Obligatoriska frågor är markerade med en asterisk.

För att skicka in blanketter krävs att du har godkänt dataskyddsbeskrivningen.  I dataskyddsbeskrivningen beskrivs hur välfärdsområdena använder och lagrar de personuppgifter som du har angett på blanketten.

Om du använder tjänsten från en dator på en offentlig plats, kom ihåg att logga ut från tjänsten och rensa webbläsarens cacheminne och historik. Dessutom måste du stänga webbläsaren och ta bort eventuella bilagor som du har sparat på datorn.   

Läs tjänstens dataskyddsbeskrivning