Till innehållet

Beredskap

Räddningsverket sörjer för sin egen beredskap samt bistår och stödjer vid kommunerna och välfärdsområdet i samordning för störningssituationer och undantagsförhållanden i en föränderlig verksamhetsmiljö.

Med befolkningsskydd avses att människor och egendom skyddas, verksamheten inom ämbetsverk, inrättningar och produktionsanläggningar som …

Enligt räddningslagen 10 kap skall i befolkningsskyddsförberedelserna ingå under normala förhållanden bland annat att upprätthålla larmsystem. Enligt räddningslagen …

Vid Österbottens räddningsverk finns mätstationer som är inkopplade till ett nät för strålningskontroll av Strålsäkerhetscentralen (STUK). …