Till innehållet

Beredskap

Under arbete. Färdigställs 2023. Räddningsverket sörjer för sin egen beredskap samt bistår och stödjer vid kommunerna och välfärdsområdet i samordning för störningssituationer och undantagsförhållanden i en föränderlig verksamhetsmiljö.