Till innehållet

Egen Beredskap

I Finland uppstår översvämningar i avrinningsområden oftast som en följd av långvariga regn eller då …

Egen beredskap görs av privatpersoner, företag och samfund. I all enkelhet är det beredskap som var och en har för olika olycks- och hotsituationer i våra hem.

Betydelsen av egen beredskap är även viktigt i undantagsförhållanden. Byggnadens ägare eller innehavare, ämbetsverk, inrättningar, företag och samfund har skyldighet att ha beredskap för sådana räddningsåtgärder som de klarar av att göra på egen hand. Räddningsplaner ska utarbetas för skilt bestämda objekt. I planerna klargör man hur farosituationer förebyggs och hur man agerar vid olika olycks- och farosituationer.

Under normala förhållanden kan vi bemöta många olika störningssituationer som påverkar vår säkerhet. De mest typiska situationerna är bland annat strömavbrott, avbrott i värmedistributionen och avbrott i vattenförsörjningen. Störningar orsakas speciellt av naturfenomen såsom stormar, åska och snöbelastning i träd. En störning kan också bero på fel i apparatur eller planerade service- och reparationsarbeten.

Användbar information om olyckor i vardagslivet och i synnerhet förebyggande av olycksfall i hemmet och på fritiden finns till exempel i Hemmets säkerhetshandbok (på finska). Det är en webbtjänst som upprätthålls av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) och utvecklas tillsammans med säkerhetsaktörer inom säkerhetsbranschen. 72 timmar är en beredskapsrekommendation för hushåll som utarbetats av myndigheter och organisationer.