Till innehållet

Vid Österbottens räddningsverk finns mätstationer som är inkopplade till ett nät för strålningskontroll av Strålsäkerhetscentralen (STUK).

STUKs riksomfattande nät för strålningskontroll förnyas inom några år. Strålningsövervakningen kompletteras med räddningsverkets bärbara dosratsmätare.