Till innehållet

Enligt räddningslagen 10 kap skall i befolkningsskyddsförberedelserna ingå under normala förhållanden bland annat att upprätthålla larmsystem. Enligt räddningslagen skall det lokala räddningsväsende för sitt eget vidkommande se till att det i området finns adekvata alarmsystem för varning av befolkning. Varning av befolkning baserar sig på Statsrådets förordning om räddningsväsendet (407/2011) och på räddningslag (379/2011).

Räddningsverkets uppgift är att se till att det i området finns alarmsystem för varning av befolkning. Täckningen på olika larmanordningar bestäms enligt de fasta larmanordningarna som ger alarm i tätorterna. Ytterligare påverkar olika normaltidens riskfaktorer på placeringen av larmanordningarna, såsom transport av farliga ämnen och risker i samband med industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier.

Där alarm inte hörs med hjälp av fasta larmanordningar, varnas befolkningen med rörliga larmanordningar. Rörliga larmanordning har anskaffas enligt planerna och de tas beaktande i samband med anskaffning av uttrycksfordon.

Varning av befolkningen testas den första måndagen varje månad

Larmanordningar för varning av befolkningen testas samtidigt på olika håll i Finland. Testet utförs regelbundet på månadens första vardagsmåndag kl. 12.00. Larmanordningssystemet upprätthålls med tanke på verkliga situationer, och systemets funktion testas regelbundet genom att slå en testsignal. Televisionens system för varningsmeddelanden testas på månadens första vardagsmåndag kl. 11.20. Radions system för nödunderrättelser testas årligen 11.2.

Testsignalen är ett oavbrutet jämnt larmanordningsljud som varar i 7 sekunder. Testsignalen förutsätter inga åtgärder av människorna. Förfrågningar får inte ringas till nödnumret 112. Andra ljudsignaler som ges med befolkningsskyddslarm förutom den sju sekunder långa testsignalen är den allmänna farosignalen och faran över-signalen som båda används bara när det verkligen gäller.

Med den allmänna farosignalen kan man snabbt varna och styra de människor som befinner sig i farozonen, den varnar om en omedelbar fara som hotar människor. Efter signalen kommer det alltid anvisningar och information (varningsmeddelande) om orsaken till larmet i radio och TV. Den läses på alla radiokanaler och visas på sidan 112 på YLE:s, MTV3:s och Fyrans text-tv samt som en löpande text på rutans övre kant i TV-program.

Den allmänna farosignalen är ett en minut långt stigande och sjunkande ljud där längden på de stigande och sjunkande perioderna är 7 sekunder.

Efter att ha hört den allmänna farosignalen ska man:

  • omedelbart gå inomhus,
  • stänga dörrar, fönster, ventilationsöppningar och ventilationen,
  • lyssna på radio och följa de instruktioner som ges,
  • undvika att använda telefon för att linjerna inte ska blockeras,
  • i undantagsförhållanden förflytta sig omedelbart till skyddsrum.

Faran över-signalen är ett meddelande om att det varningstillstånd som den allmänna farosignalen gällde är över när hotet eller faran inte längre existerar. Faran över-signalen är ett oavbrutet och jämnt ljud som varar i en minut.