Till innehållet

Mentalvårds- och missbrukartjänster för vuxna, Avdelningsvård

Avdelning är en sluten akutpsykiatrisk avdelning. Avdelningen har 18 patientplatser 13 akuta- och 5 psykogeriatriskaplatser och erbjuder vård dygnet runt. På avdelningen vårdas personer (18 år fyllda) i arbetsför ålder, seniorer och äldre personer med psykisk ohälsa.

Psykiatriska undersöknings- och rehabiliteringsavdelningen är en sluten avdelning för vuxna. På avdelningen vårdas patienter som behöver en längre vårdtid för undersökning och rehabilitering. Avdelningens 10 vårdplatser.

Pixnekliniken är en vård- och rehabiliteringsenhet för män och kvinnor som behöver fundera över sitt riskbruk/missbruk/beroende (alkohol, läkemedel, droger, spel). Vi riktar oss till män och kvinnor över 18 år

Beroendepsykiatriska avdelningen är indelad i beroendevård och psykiatriska vård. Avdelningen har 21 vårdplatser sammanlagt och …