Till innehållet

Mentalvårds- och missbrukartjänster för vuxna, Avdelningsvård

Avdelning 2 är en sluten akutpsykiatrisk avdelning. Avdelningen har 15 patientplatser och erbjuder vård dygnet runt. På avdelningen vårdas både män och kvinnor från vuxenålder till äldre.

Psykiatriska undersöknings- och rehabiliteringsavdelningen är en sluten avdelning för vuxna. På avdelningen vårdas patienter som behöver en längre vårdtid för undersökning och rehabilitering. Avdelningens 10 vårdplatser är ämnade för manliga och kvinnliga patienter.

Pixnekliniken är en vård- och rehabiliteringsenhet för män och kvinnor som behöver fundera över sitt riskbruk/missbruk/beroende (alkohol, läkemedel, droger, spel). Vi riktar oss till män och kvinnor över 18 år

Beroendepsykiatriska avdelningen är indelad i två olika moduler. Avdelningen har 18 vårdplatser sammanlagt och erbjuder …