Till innehållet

Mentalvårds- och missbrukartjänster för vuxna, Avdelningsvård

Avdelning 1 är en sluten akutpsykiatrisk avdelning. Avdelningen har 12 vårdplatser och erbjuder vård dygnet runt.

Missbrukarcentrets service riktar sig till över 18-åriga vuxna klienter, som öppenvårdens tjänster inte förmår avgifta eller avvänja från rusmedel. Missbrukarvård är frivillig och bygger på en individuell vårdplan. Någon remiss behövs inte.

Avdelning 2 är en sluten akutpsykiatrisk avdelning. Avdelningen har 15 patientplatser och erbjuder vård dygnet runt. På avdelningen vårdas både män och kvinnor från vuxenålder till äldre.

Pixnekliniken är en vård- och rehabiliteringsenhet för män och kvinnor som behöver fundera över sitt riskbruk/missbruk/beroende (alkohol, läkemedel, droger, spel). Vi riktar oss till män och kvinnor över 18 år

Psykiatriska undersöknings- och rehabiliteringsavdelningen är en sluten avdelning för vuxna. På avdelningen vårdas patienter som behöver en längre vårdtid för undersökning och rehabilitering. Avdelningens 12 vårdplatser är ämnade för manliga och kvinnliga patienter.