Till innehållet

Målet med vården är att upprätthålla och främja patientens helhetsmående.  Patientens vård styrs av en individuell vårdplan som ett mångprofessionellt team deltagit i. Patienten får stöd och handledning i de dagliga aktiviteterna. För oss är ett patientcentrerat synsätt viktigt. 

Avdelningens vardag 

Varje patient på avdelningen har en egenvårdargrupp vars uppgift är att planera och förverkliga vården tillsammans med patienten, arbetsgruppen och de anhöriga. Vi anser att det är viktigt att patientens anhöriga besöker avdelningen och deltar i vården av patienten. Den mångprofessionella arbetsgruppen går tillsammans med patienten igenom patientens livssituation och gör upp en vårdplan. 

På avdelningen ordnas också olika program såsom bland annat diskussionsgrupper, gymnastikgrupper och promenadgrupper. Utgående från patientens individuella vårdplan och veckoprogram deltar patienten i olika aktiviteter som stöder dennes rehabilitering. 

Hur får vård hos oss?

Vanligen kommer patienten till oss via en annan avdelning eller med remiss via polikliniken. 

En planerad eftervård garanteras alltid. Eftervården planeras individuellt i mångprofessionellt team. 

Avdelningens besökstider är mellan kl.13.00-15.00 samt kl.17.00-18.30. Eller enligt överenskommelse.

Kontaktinformation

Öppet dygnet runtet  

Telefon till kansli 06-2132120

Adress

Psykiatrisk undersöknings- och rehabiliteringsavdelning 5, VASA 

Seriegatan 2, byggnad B2, Vasa