Till innehållet

Sedan 1987 har Pixnekliniken tagit emot klienter från hela Svenskfinland och Åland med olika typer av beroendeproblematik. Pixnekliniken erbjuder den enda svenskspråkiga rehabiliterande missbrukarvården på institution i Finland. Beroendeproblematik omnämns ofta som en känslosjukdom och för en positiv behandlingsprocess vet vi att det är viktigt att få stöd på sitt så kallade känslospråk. Alla språkgrupper är välkomna till oss men behandling sker på svenska.

Din hemkommuns socialarbetare eller missbrukarvårdskoordinator eller A-klink/B-klinik kan på din begäran ge dig ett servicebeslut/en så kallad betalningsförbindelse till vård med tanke på dina behov av rehabilitering på Pixnekliniken. 

En vårdhänvisning från företagshälsovården, specialsjukvården eller genom barnskyddet kan ibland vara ett bra stöd för dig då du ansöker om en betalningsförbindelse från din hemkommuns socialarbetare. 

Hur ser behandlingen ut?

  • Pågår oftast i 4-6-8 veckor 
  • Den exakta tiden planeras med varje enskild klient 
  • Klienten bor på Pixnekliniken under hela primärbehandlingsperioden 
  • En viktig fördel är tillfället att få byta miljö och komma hemifrån och därmed skapa nya rutiner 
  • Varje klient har en egen kontaktperson 
  • I behandlingen ingår möjlighet till regelbunden läkarkontakt

Målsättningen med rehabiliteringen är att informera och öka kunskapen om beroende och beroendesjukdomar, samt att öka insikten om de fysiska, psykiska och sociala följder användandet har lett till. Det primära målet är att hitta och att lära sig ett sätt att leva drog-/spelfri och må bra. 

Enligt tolvstegsprogrammet är beroendeproblematik primär men med ett kroniskt fortskridande och i längden livshotande. Beroendeproblematik är behandlingsbar och kräver en lång tillfriskningsprocess. 

Ett eftervårdsprogram uppgöras därför före utskrivningen. 

Rehabiliteringen består av lektioner, gruppsamtal, enskilda samtal, avslappningsövningar, deltagande i AA/NA/GA-möten och ibland besök/föreläsningar av tillfrisknade eller tillfrisknande från aktivt beroende/missbruk. 

Vid Pixnekliniken finns möjlighet till motion som passar alla till exempel promenader och på gångavstånd finns Pixne idrottshall/ishall med möjlighet till gym, att spela tennis eller badminton samt möjlighet till skridskoåkning/curling. Utegym och en spånbana (preparerade skidspår) finns även i närheten. 

I avslappningssyfte och som abstinensbehandling erbjuds akupunktur. 

Under lektioner och gruppsamtal behandlas bland annat beroendet och dess följder ur ett medicinskt perspektiv (fysiskt och psykiskt/mentalt) och hur relationer till omgivningen (socialt) har påverkats av användandet. Dessutom innehåller lektionerna ämnen som mål och motivation, självkännedom och framtidshopp. I diskussionsform är det lättare att ta del av de ämnen som behandlas.  

Genom arbetsuppgifter och redovisningar är det meningen att man skall komma fram till vad som bör ändras i den nuvarande livsstilen och därefter göra ett beslut om förändring. 

Mycket av tiden ägnas åt att våga se ”sanningen i vitögat” – att vara ärlig är A och O, för att upptäcka vem man själv är idag. 

Detta för att kunna göra en realistisk plan för förändring och tillfrisknande.

Intervallvård

Eftervårdsplanen ska stödja tillfriskningsprocessen och redan i samband med avslutande av primärbehandlingen kan behov av en mera intensiv eftervård efterfrågas och rekommenderas.  

För många kan möjligheten till så kallade intervallveckor stärka processen. Intervallvecka/veckor genomförs jämsides med andra innevarande klienter i primärbehandling.

Uppföljningsveckoslut/-dagar 

Uppföljningsveckoslut/dagar ordnas och inbjudningar sänds ut till de som rehabiliterats här under de senaste åren. Men även de som rehabiliterats för en längre tid sedan är välkomna hit till oss på Pixnekliniken. Anmälan och ytterligare information ges via kontakt med oss på Pixnekliniken. 

Eftervårdssamtal 

Hos oss kan man med fördel och om hemkommunen tillåter fortsätta med eftervårdssamtal efter avslutad primärbehandling. Denna form av öppenvård kan jämföras med terapeutiska stödsamtal och med tillhörande uppföljning vid hemkommunens missbrukarvård. 

Eftervård i grupp

En gång per månad ordnas eftervård i grupp på Pixnekliniken. Till gruppen är alla som genomgått rehabilitering hos oss välkomna. Gruppen samlas kvällstid den första tisdagen i månaden.

Under tiden du genomför rehabilitering på Pixnekliniken finns det möjlighet och i samförstånd med dig att dina anhöriga (familj och andra närstående) kan komma på samtal med personalen här.  

På Pixnekliniken kan anhöriga, familj och andra närstående få information och vägledning om Pixneklinikens rehabilitering och om hur man får en rehabiliteringsperiod här. 

Närstående och anhöriga är viktiga i sammanhanget och vi erbjuder som tidigare beskrivits enskilda samtal, familjesamtal och också hela veckoslut med fokus på medberoende och att ta hand om sig själv. 

I närheten av ett missbruk påverkas man kraftigt och hamnar lätt in i ett beteendemönster som sällan motsvarar ens egna önskemål och värderingar (medberoende). Förändringen i beteende kommer ofta smygande och gradvis och ibland är man inte ens medveten om den förrän den tydliggörs i diskussioner med andra. Vanligen har man ej heller möjlighet att dela sina bekymmer med någon. 

Det är denna möjlighet som vi kan ge Dig. – Att få tala ut och få svar på många av de frågor Du bär inom Dig!  

Din hemkommuns socialarbetare eller missbrukarvårdskoordinator eller A-klink/B-klinik kan på din begäran ge dig ett servicebeslut/en så kallad betalningsförbindelse till vård med tanke på dina behov av rehabilitering på Pixnekliniken. 

En vårdhänvisning från företagshälsovården, specialsjukvården eller genom barnskyddet kan ibland vara ett bra stöd för dig då du ansöker om en betalningsförbindelse från din hemkommuns socialarbetare. 

Kontaktinformation

Mogårdsgränd 3, 66 100 Malax

Öppet dygnet runt, sommarstängt under tiden 1.7 – 4.8. 2024.

Pixne-kliniken, dygnet runt 24/7

Chef för missbrukarvården Camilla Berts-Orre, (vardagar 8–16)

Det går också bra att kontakta oss via e-post camilla.berts-orre@ovph.fi
Vi finns också på facebook: Pixnekliniken