Till innehållet

Faktureringsadress:

Österbottens välfärdsområde

Österbottens räddningsverk

PL 101, 65101 Vasa

eller elektroniskt:

Nätfaktureringsadress: FI9420521800007669

Operator: NDEAFIHH

Ekonomisakkunnig

Peter Dahlström

peter.dahlstrom(at)ovph.fi

040 028 1482