Till innehållet

Räddningsverksamhet

https://www.pohjanmaanpelastuslaitos.fi/raddningsverket/olycksmeddelande/

För offentliga tillställningar och andra evenemang som kan vara förenade med avsevärd risk för människors …

Med uppgörande av öppen eld avses: hyggesbränning, dvs. att förstöra brännbar växtlighet på ett mark- …

Enligt räddningslagen (379/2011) har räddningsverket lagstadgad skyldighet att göra upp en släckvattenplan i samarbete med …

Räddningsväsendets nyckelförvar I fastigheter som är utrustade med automatisk brandlarmanläggning och/eller sprinklersystem installeras det vanligen …

En automatisk brandlarmanläggning är en anordning som automatiskt och omedelbart ger anmälan om en påbörjande …

Objektskort ska göras för objekt, på Österbottens räddningsverks område, som är utrustad med automatisk brandlarmanläggning, …