Till innehållet

Räddningsverksamhet

Räddningsverkets olycksmeddelanden finns länkade på sidan.

Ett hus får brännas upp endast i samband med räddningsverkets planerade övning. Österbottens räddningsverk kan enligt egen bedömning och enligt en skild plan i övningshänseende ta hus som har fått rivningstillstånd till uppbränning.

För offentliga tillställningar och andra evenemang som kan vara förenade med avsevärd risk för människors …

Med uppgörande av öppen eld avses: Den som utför hygges- eller halmbränning ska anmäla jourhavande …

På denna sida finns brandstationernas kontaktuppgifter.

Enligt räddningslagen (379/2011) har räddningsverket lagstadgad skyldighet att göra upp en släckvattenplan i samarbete med …

Räddningsväsendets nyckelförvar I fastigheter som är utrustade med automatisk brandlarmanläggning och/eller sprinklersystem installeras det vanligen …

En automatisk brandlarmanläggning är en anordning som automatiskt och omedelbart ger anmälan om en påbörjande …

Objektskort ska göras för objekt, på Österbottens räddningsverks område, som är utrustad med automatisk brandlarmanläggning, …