Till innehållet

E-mail: förnamn.efternamn@ovph.fi

Kansli (vard. kl 8-16), tel. 040 620 4248, pohjanmaanpelastuslaitos(at)ovph.fi

Jourhavande brandmästare, tel. 040 740 4040, palomestari(at)ovph.fi

Jourhavande brandinspektör (vard. kl. 9-11 och 12-15), tel. 040 661 0307, palotarkastaja(at)ovph.fi

Kaskö brandstation 83 Cneifs stig 16, 64260 Kaskö
Vid stationen fungerar en avtalsbrandkår.
Brandförman Sebastien Valtakari, tel. 0400 868 782

Korsnäs brandstation 74 Silverbergsvägen 30, 66200 Korsnäs
Vid stationen fungerar ordinarie personal (vard. kl. 8-16) och Korsnäs Brandklubb.
Brandförman Daniel Hannus, tel. 040 661 5145

Kristinestad brandstation 84 Närpesvägen 8, 64100 Kristinestad
Vid stationen fungerar ordinarie personal (vard. kl. 8-16) och Kristinestads Brandmannaklubb.
Stationsmästare Karl-Gustav Svedjebäck, tel. 040 661 5662
Brandförman Magnus Hällbacka, tel. 040 046 6025

Tjöck brandstation 85 Mellangärdsvägen 7 E, 64140 Tjöck
Vid stationen fungerar en avtalsbrandkår.

Lappfjärd brandstation 86 Södra Lappfjärdsvägen 77, 64300 Kristinestad
Vid stationen fungerar Lappfjärd FBK.

Sideby brandstation 87
Vid stationen fungerar en avtalsbrandkår.

Kronoby brandstation 31 Kronobyvägen 9, 68500 Kronoby
Vid stationen fungerar ordinarie personal (vard. kl. 8-16) och Kronoby FBK.
Stationsmästare Malin Åminne, tel. 040 806 5301

Nedervetil brandstation 32 Murickvägen 8, 68410 Nedervetil
Vid stationen fungerar en avtalsbrandkår.

Terjärv brandstation 33 Norra Terjärvvägen 15, 68700 Terjärv
Vid stationen fungerar Terjärv FBK.

Laihela brandstation 50 Hakolantie 4, 66400 Laihia
Vid stationen fungerar ordinare personal (vard. kl. 8-16) och Laihian palomiesyhdistys.
tf. Brandförman Mika Marttila, tel. 040 588 0074 

Larsmo brandstation 24 Skogsgränden 4, 68570 Larsmo
Vid stationen fungerar en avstalsbrandkår.
Stationsmästare Malin Åminne, tel. 040 806 5301

Bosund brandstation 25 Storåkersgränd 6, 68555 Bosund
Vid stationen fungerar en avtalsbrandkår.

Malax brandstation 70 Makasiinitie 8, 66100 Malax
Vid stationen fungerar ordinarie personal (vard. kl. 8-16) och Malax Brandmannaförening.
Brandförman Alf Nyroos, tel. 050 552 4300 

Petalax brandstation 71 Petalaxvägen 92, 66240 Petalax
Vid stationen fungerar Petalax Brandklubb.

Bergö brandstation 75
Vid stationen fungerar en avtalsbrandkår.

Kvevlax brandstation 40 Karlebyvägen 1078, 66530 Kvevlax
Vid stationen fungerar ordinare personal (24/7) och Kvevlax FBK.
Jourhavande brandman, tel. 050 517 7214

Smedsby brandstation 41 Vattentagsvägen 4, 65610 Korsholm
Vid stationen fungerar Smedsby-Böle FBK.

Iskmo brandstation 42 Iskmovägen 37, 65760 Iskmo
Vid stationen fungerar Norra Korsholms FBK.

Replot brandstation 43 Svartbådavägen 6, 65800 Replot
Vid stationen fungerar Replot FBK.

Vallgrund branddepå Östra Vägen 5, 65930 Södra Vallgrund

Söderuddens branddepå Söderuddsvägen 1524, 65970 Söderudden

Björköby brandstation 44 Bråddsidted 33, 65870 Björköby
Vid stationen fungerar Björkö FBK.

Skatila brandstation 45 Voitbyvägen 66520 Korsholm
Vid stationen fungerar Skatila FBK.

Solf brandstation 72 Lallastået 19, 65450 Solf
Vid stationen fungerar Solf FBK.

Helsingby brandstation 73 Tobyvägen 450, 65520 Korsholm
Vid stationen fungerar Södra Korsholms FBK.

Närpes brandstation 80 Nyholmsvägen 4, 64200 Närpes
Vid stationen fungerar ordinarie personal (vard. kl. 8-16) och Närpes Brandklubb.
Brandförman Stefan Wörgren, tel. 040 535 6395

Övermark brandstation 81 Vasavägen 1638, 64610 Övermark
Vid stationen fungerar Övermark frivilliga brandklubb.

Pörtom brandstation 82 Björneborgsvägen 4588, 66270 Närpes
Vid stationen fungerar Pörtom brandklubb.

Bennäs brandstation 60 Brandvägen 1, 68910 Bennäs
Vid stationen fungerar ordinarie personal (vard. kl. 8-16) och Pedersöre FBK.
tf. brandförman Tommy Roos, tel. 040 572 5174 

Esse brandstation 61 Museigränd 2 , 68820 Esse
Vid stationen fungerar Esse FBK.

Purmo brandstation 62 Lillbyvägen 140, 68940 Lillby
Vid stationen fungerar Purmo FBK.

Jakobstads brandstation 21 Ahlströmsgatan 60, 68600 Jakobstad
Vid stationen fungerar ordinarie personal 24/7.
Stationsmästare Tom Wallsten, tel. 040 489 2255
Jourhavande brandförman, tel. 050 362 7531

Jakobstads FBK brandstation 23 Christinegatan 2, 68600 Jakobstad
Vid stationen fungerar en avtalsbrandkår.

UPM Kymmene brandstation 22, Larsmovägen 149, 68600 Jakobstad
Vid stationen fungerar UPM fabriksbrandkår.

Nykarleby brandstation 63 Norra Munsalavägen 780, 66900 Nykarleby
Vid stationen fungerar ordinarie personal (vard. kl. 8-16) och Nykarleby Brandmannaklubb.
Brandförman Tom Björk, tel. 040 669 5562 

Jeppo brandstation 64 Jungarvägen 30, 66850 Jeppo
Vid stationen fungerar Jeppo Brandmannaklubb.

Munsala brandstation 65 Södra Munsalavägen 6 A, 66950 Munsala
Vid stationen fungerar Munsala Brandmannaklubb.

Vasa brandstation 10 Smedsbyvägen 14-16, 65100 Vasa
Vid stationen fungerar ordinarie personal 24/7.
Jourhavande brandförman, tel. 040 537 7852
Stationsmästare Jukka Ura, tel. 040 038 6911

Vasa kansli brandstation 11, Wolffskavägen 36 F 12, 65200 Vasa
Vid stationen fungerar ordinarie personal (vard. kl. 8-16).
Kansli, tel. 040 620 4248

Lillkyro brandstation 51 Kirkkosaarentie 1, 66500 Lillkyro
Vid stationen fungerar ordinare personal (vard. kl. 8-16) och Vähänkyrön Palomiesyhdistys.
tf. Brandförman Mika Marttila, tel. 040 588 0074 

Vasklot brandstation 12 Kutterhamnsvägen 2, 65100 Vasa
Vid stationen fungerar Vasa FBK.

Dragnäsbäck brandstation 13 Näckensgränden 2B, 65230 Vasa
Vid stationen fungerar Dragnäsbäck FBK.

ABB brandstation 90 Strömbergs parkvägen 11 D2, 65230 Vasa
Vid stationen fungerar ABB fabriksbrandkår.

Vörå brandstation 66 Vöråvägen 64, 66600 Vörå
Vid stationen fungerar ordinarie personal (vard. kl. 8-16) och Wörå FBK.
Brandförman Sune Carlström, tel. 040 668 4488 

Maxmo brandstation 67 Strandvägen, Maxmo
Vid stationen fungerar Maxmo-Särkimo Brandklubb RF.

Särkimo brandstation 68 Salmovägen, Särkimo
Vid stationen fungerar Maxmo-Särkimo Brandklubb RF.

Oravais brandstation 69 Jeppovägen 33, 66800 Oravais
Vid stationen fungerar ordinarie personal (vard. kl. 8-16) och Oravais Brandmannaklubb.