Till innehållet

Objektskort ska göras för objekt, på Österbottens räddningsverks område, som är utrustad med automatisk brandlarmanläggning, automatisk släckningsutrustning eller/och brandteknisk rökventilationssystem. Objektskort bör också göras för objekt var farliga ämnen förvaras enligt anmälan till räddningsverket. Räddningsverket använder objektskort i olyckssituationer.

Objektskortet består av två dokument:

  • objektkorts teckning
  • objektskorts framsida

Ritningar och instruktioner som ska användas i objektskortet framgår i dokumentet nedan. Objektskortets framsida kan laddas ner från räddningsverks hemsida.

Objektskort och objektkorts tecknings skickas som olika PDF-dokument skickas till räddningsverket via epost palomestari(at)ovph.fi eller Österbottens räddningsverk, Smedsbyvägen 14-16, 65100 Vasa.