Till innehållet

Räddningsväsendets nyckelförvar

I fastigheter som är utrustade med automatisk brandlarmanläggning och/eller sprinklersystem installeras det vanligen ett nyckelförvar (rödfärgad) för räddningsväsendets användning. Vid installation av nyckelförvar ska man följa Finans Finlands anvisning  Pelastustoimen avainsäilöt (2017). På Österbottens räddningsverks område kan man skaffa nyckelförvaret från en Abloy-godkänd låsaffär.

Stängning av nyckelförvaret begärs av jourhavande brandmästaren.

Bommar och portar

För räddningsverksamheten måste räddningsenheterna ta sig fram till olycksplatsen. På privata vägar till exempel i skärgården har ofta monterats en port eller bom för att förhindra obehörigt tillträde till området.

Österbottens räddningsverk tar inte emot nycklar för att öppna bommen eller porten.  För att möjliggöra och påskynda räddningsverksamheten kan bommen eller porten förses med möjlighet för räddningsverket att öppna den enligt anvisningen på denna sidan.

Jourhavande brandmästaren ger tilläggsinformation om att öppna bommar eller portar.

Anmälningsblanketten sänds skannat till e-postadressen pohjanmaanpelastuslaitos(at)ovph.fi.

Jourhavande brandmästare (alla dagar 24h)
Jourhavande brandmästare svarar för lägesbilden, beredskapen och ledningen av räddningsverksamheten samt fungerar som kontaktperson i dagliga ärenden som hänför sig till räddningsverksamheten.