Till innehållet

Som klient inom den offentliga hälso- och sjukvården kan du själv välja primärvårdsenhet (social- och hälsocentral) var som helst i Finland. För att byta social- och hälsocentral ska du göra en skriftlig anmälan både till din nuvarande och till din kommande social- och hälsocentral. En skild anmälan skall göras för varje familjemedlem.

Ansvaret för din vård övergår till den nya social- och hälsocentral senast tre veckor efter att din anmälan tagits emot. Du kan byta social-och hälsocentral högst en gång i året.

Ansök om byte av vård- och serviceställe med den bifogade blanketten. Blanketten skrivs ut som två exemplar, ifylls och returneras både till den nya och nyvarande vård- och serviceställe.