Till innehållet

Nu kan du be om översättning via vårt servicenummer.

Du får skriftliga dokument, såsom kallelsebrev, vård- och patientföreskrifter samt olika broschyrer på svenska eller finska, enligt ditt val av kontaktspråk. Du har också rätt att få slututlåtanden om vården, dvs. epikriser, på det kontaktspråk du har valt. Du kan vid behov be att få ditt slututlåtande översatt om du har fått det på fel språk.

Om du behöver översättning kan du på vardagar kl. 8–15.30 ringa telefonnummer 06 213 3306.