Till innehållet

Avsked och tid för sorg

När en anhörig har dött kan det kännas som om livet stannar upp. I början kan det vara svårt att förstå att dödsfallet verkligen har skett.

Kom ihåg att sorgen får ha sin tid. Det är bra att våga prata med familjen och medmänniskor om sin sorg och sina känslor, tankar och minnen.

På vårdenheten vill vi ge möjlighet att lugnt och fridfullt ta avsked av den som avlidit.

I samband med kistläggning finns också möjlighet att ta farväl. Den avlidna får också kläs i egna kläder om man så önskar, i stället för traditionell svepdräkt.

Församlingens präst och diakonissa kan erbjuda hjälp om behov finns. Vid olika församlingar finns även tillgång till sorgegrupp eller diskussion.

Ta kontakt med vårdande enhet om ni har frågor som rör den avlidnes sjukdom eller vård.

Praktiskt information

Den avlidnes kläder och andra tillhörigheter kan hämtas från vårdenheten. Hjälpmedel som lånats kan återlämnas till hjälpmedelsutlåningen.

Vårdande läkare skriver dödsattesten och avgör om det finns behov av en obduktion i de fall där dödsorsaken är oklar. Vårdande läkare skriver även ett begravningstillstånd som skickas till begravningentreprenören.

För ordnandet av gravplats kontaktas pastorskansliet i den avlidnes hemkommun.

Det finns många sätt att arrangera en begravning och det mesta är tillåtet och möjligt. Man behöver inte följa ett speciellt mönster. Olika religioner beaktas och respekteras. Diskutera dina önskemål med begravningsentreprenören.

Bouppteckning bör enligt lag uppgöras inom 3 månader efter dödsfallet.

Sjukhusräkningen sänds till den avlidnes hemadress eller närmaste anhörig, ifall annat inte överenskommits.

I samband med dödsfallet bör ni vända er till:

  • Pastorskansliet i den avlidnes hemkommun
  • Begravningsbyrån
  • Den avlidnes arbetsgivare eller sjukkassa med anledning av eventuella begravningsbidrag eller försäkringar.
  • Den bank som den avliden anlitat
  • Folkpensionsanstalten (FPA) och den avlidnes arbetspensionsbolag får information om dödsfallet från befolkningsregistret. Kontakta FPA om det är aktuellt att ansöka om familjepension.
  • Ifall den avlidne varit jordbrukare, kan ni även vända er till lokalombudet för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

Du får nyttig information även från När en närstående avlider -guiden på suomi.fi.

Dessutom finns information om palliativ vård för vuxna, vård i livets slutskede, symtomlindring, sjukdomar och olika stödformer i Palliativa huset på Hälsobyn.fi. Till Palliativa huset.

Ibland liksom hejdar sig tiden ett

slag och någonting

alldeles oväntat sker.

Världen förändrar sig varje

dag men ibland blir den

aldrig densamma mer

– Alf Henriksson