Till innehållet

Med hjälp av dessa verktyg kan du bidra till att säkerställa klient- och patientsäkerheten.

Besök inom social- och hälsovården

Komihåglista för besök inom social- och hälsovården

Den här komihåglistan är avsedd för klienter, patienter, närstående och personer som uträttar ärenden för andra inom social- och hälsovården.

1. Jag förbereder mig för besöken och träffarna genom att skriva ner frågor och annat som jag funderar på.
2. Jag deltar aktivt i planeringen av mina tjänster och min vård.
3. Jag tar med mig de aktuella uppgifter som behövs för mina tjänster och min vård.
4. Jag deltar i kontrollen av min identitet när jag använder tjänster eller får vård. Jag uppger alltid mitt namn och min personbeteckning själv. Jag visar också upp ett id-bevis med foto.
5. Jag ber vårdpersonalen ge mig en medicineringslista. Jag fyller i alla de läkemedel, egenvårdspreparat, hälsokostpreparat och naturmedel som jag använder. Jag tar alltid listan med mig när jag besöker social- och hälsovården.
6. Jag ser till att vårdpersonalen känner till mina specialbehov, till exempel behov av tolkning.
7. Om jag vill kan jag ta med mig en närstående eller min intressebevakare på mina besök.
8. Jag följer de anvisningar som vi har kommit överens om. Jag berättar om de medför svårigheter för mig.
9. Jag kollar upp eventuella oklarheter kring de anvisningar som jag själv eller personen jag hjälper har fått. Jag frågar om det är något annat som jag funderar på. Jag ber vid behov om tilläggsinformation även skriftligen.
10. Jag frågar vem eller vilken enhet jag vid behov kan kontakta.
11. När jag lägger märkte till något som kunde utvecklas, för jag saken på tal eller berättar om det via responskanalerna.

Det är också en bra idé att förbereda sig i förväg för distansmottagning för att säkerställa bästa möjliga resultat.

Aktuell läkemedelslista

Ta alltid med dig en aktuell läkemedelslista när du besöker social- och hälsovården. En heltäckande och uppdaterad sammanfattning av alla läkemedel som används finns ännu inte tillgänglig i våra databaser, även om alla recept numera är elektroniska. Var noga med att ta med även egenvårdsprodukter som naturpreparat, vitaminer och andra kosttillskott på listan.

Du kan printa ut en läkemedelslista från apteekki.fi-sidan: https://www.apteekki.fi/apteekki-palvelut/laakityslista-2.html

Kontroll av identiteten

Den yrkesutbildade personalen måste på ett tillförlitligt sätt identifiera klienten och patienten i varje skede av vården/servicen. Identifieringen ska alltid göras i samarbete med klienten/patienten, bara det är möjligt.

Läs mera från planen för kvalitetsledning och säkerhet:

Plan för kvalitetsledning, klient- och patientsäkerhet 2023 (pdf)