Till innehållet

Ifall du inte kan komma på en bokad besökstid bör du avboka senast en
vardag före. Om du inte avbokar tiden och lämnar bort från besöket
debiteras en avgift på 56,70 euro. Avgiften debiteras av alla som fyllt 18
år. Ingen avgift debiteras om det finns en godtagbar orsak till att tiden
inte avbokades.

Observera att fr o m 1.2.2022 kan avgift tas ut även om besöket i sig
annars skulle vara avgiftsfritt. (Klientavgiftslagen § 3)