Till innehållet

På Malmska sjukhuset kan du boka servicerådgivare för att hjälpa dig vardagar mellan kl. 8-14. Servicerådgivarnas telefonnummer är 050 477 2062.

Servicerådgivarna är sakkunniga inom hälso- och sjukvården och de erbjuder praktisk hjälp, lyssnar och stöder i samband med ditt besök. 

Servicerådgivarna hjälper dig att hitta rätt. Servicerådgivarens hjälp är avgiftsfri. 

Om du vill träffa servicerådgivaren då du är på sjukhuset kan du begära att personalen i Informationen kallar på servicerådgivaren till din hjälp.  

karta
Du kan öppna kartan i en större storlek med mer info från bilagan nedan.