Till innehållet

Med hjälp av folkhälsolagen följer man med att klienter får vård inom skälig tid. Man kan undersöka hur god tillgången till vård har varit genom att läsa Österbottens välfärdsområdes statistik över detta.

Statistik över tillgång till vård

Information om tillgång till vård publiceras på Institutet för välfärd och hälsas (THL) webbplats. Länkarna nedan leder till THL:s webbplats (på finska).

Tillgång till primärhälsovården, läkarbesök

Tillgång till primärhälsovården, sjukskötarbesök

Tillgång till munhälsovården

Tillgång till specialsjukvården

Väntetid