Till innehållet

Med hjälp av folkhälsolagen följer man med att klienter får vård inom skälig tid. Man kan undersöka hur god tillgången till vård har varit genom att läsa Österbottens välfärdsområdes statistik över detta.

Statistik över tillgång till vård

Information om tillgång till vård publiceras på Institutet för välfärd och hälsas (THL) webbplats. Länkarna nedan leder till THL:s webbplats (på finska).

Enligt den nya vårdgarantilagen är välfärdsområdena skyldiga att från och med den 1.9.2023 månatligen publicera information om hur de föreskrivna längsta väntetiderna för tillgång till vård hållits. Observera att siffrorna i THL:s rapport inte ännu är helt tillförlitliga, rapportens innehåll är under utveckling.

Tillgång till primärhälsovården

Tillgång till munhälsovården

Tillgång till specialsjukvården

Väntetid